Seniorenregeling

Verruiming beleid vanaf 1 juli

Het aandeel koopwoningen in bezit van ouderen neemt toe. Vanaf 1 juli is bij Centraal Beheer ook de senioren­regeling voor een hypotheek mogelijk, inclusief een consumptief gedeelte. 

Meer ouderen in koopwoningen

In 2019 voorspelde het Kadaster al dat het aantal ouderen op de koopwoningmarkt zou toenemen. Een logisch gevolg van de ouder wordende groep babyboomers die net na de oorlog geboren is. Momenteel is 17% van alle koopwoningen in het bezit van 65 t/m 74-jarigen en 15% in de groep van 75+. Ook de komende jaren houdt men rekening met een groter wordende groep ouderen in koopwoningen.

Ouderen minder gevoelig voor woningmarkt, maar verkopen nemen toe

De verkopen door ouderen lijken minder gevoelig voor schommelingen in de woningmarkt, aldus het Kadaster. Maar vanwege het veel hogere aandeel eigenwoningbezit onder 65-plussers, is het logisch dat in de komende jaren het aandeel verkopen door 75-plussers sterk zal toenemen. Het Kadaster ziet overigens wel dat senioren hun woningen tegen lagere prijzen verkopen dan verwacht. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij ouderen sprake is van slechter onderhoud en de gedateerdheid van de woning, waardoor de opbrengst lager uit lijkt te vallen.

Seniorenregeling bij Centraal Beheer

Met ingang van 1 juli is de seniorenregeling opgenomen in de hypotheekgids van de Leef Hypotheek. Voor senioren is de consumptieve mogelijkheid vooral interessant voor bijvoorbeeld:

  • Kinderen te helpen bij de aankoop van een woning
  • Inkomen aan te vullen
  • De woning aan te passen
  • Zorg in te kopen 
  • Te schenken aan kinderen
  • Een financiële buffer te creëren
  • Of een andere consumptieve besteding om dromen te realiseren, zoals een camper of een elektrische auto.

Het is voor deze groep mogelijk onder condities af te wijken van de maximale LTI. Bijvoorbeeld als de klant de AOW leeftijd heeft bereikt of deze leeftijd binnen 10 jaar bereikt. Extra lenen met een consumptief doel is met de seniorenregeling overigens alleen mogelijk bij een LTV van maximaal 60%. In dit geval hoeft de nieuwe werkelijke maandlast niet lager te zijn dan de huidige werkelijke maandlast. De volledige voorwaarden staan in de hypotheekgids.


Lees alle nieuwsberichten