Prinsjesdag 2022

De belangrijkste wijzigingen voor de hypotheek- en woningmarkt

Zoals gebruikelijk zijn op Prinsjesdag de plannen van het kabinet gepresenteerd. De belangrijkste punten voor de hypotheek- en woningmarkt zetten we voor u op een rij. Ook tijdens Hypovak op 6 oktober kijken we in een masterclass terug op Prinsjesdag. U kunt zich daarvoor nog aanmelden.
Prinsjesdag

Wijzigingen met impact op de hypotheek- en woningmarkt

Afbouw hypotheekrenteaftrek naar percentage eerste IB-schijf
De afbouw van de hypotheekrenteaftrek leidt tot een maximale aftrek van 36,93%. 

Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning, ook wel jubelton genoemd, wordt verlaagd naar € 27.231. Per 2024 wordt deze schenkingsvrijstelling afgeschaft.  

Grens woningwaarde startersvrijstelling omhoog
Woningwaardegrens startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar € 440.000 (2022: € 400.000).

Verhoging tarief overdrachtsbelasting beleggingspanden
Het algemeen tarief van de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van 8,0% naar 10,4%. Dit tarief geldt voor de aankoop van een vakantiewoning, een verhuurwoning, een garagebox of bedrijfsgebouw.

Aflossen hypotheek uit pensioen

Door de wijziging naar nieuwe pensioencontracten ontstaan verschillende uitkeringsmogelijkheden voor de klant. Zo komt er een eenmalige opnamemogelijkheid van maximaal 10% van het ouderdomspensioen vanaf 1 juli 2023. Mensen kunnen dit vrijgekomen bedrag bijvoorbeeld aflossen op hun hypothecaire lening of gebruiken voor een verbouwing.

Gemeente helpt starters
Gemeentes gaan de helft van koophuizen toewijzen aan eigen inwoners. Het gaat dan om woningen tot de NHG-grens. Nu al mogen gemeenten bij het toewijzen van huurwoningen voorrang geven aan mensen met een lokale binding of een cruciaal beroep. Vanaf volgend jaar geldt dat ook bij koophuizen.

Btw op zonnepanelen naar 0%
Particulieren kunnen zonnepanelen kopen zonder btw. Zij hoeven zich hierdoor niet langer te registreren als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. 

Nieuw voorstel afbouw salderingsregeling zonnepanelen
De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt pas afgebouwd vanaf 2025.

Andere verwachte wijzigingen die in 2023 op ons afkomen

Thema hypotheken

NHG-grens kruipt richting € 400.000
De NHG-kostengrens gaat fors omhoog door de stijging van de huizenprijzen. Bij een gemiddelde stijging woningprijs van 10% komt deze mogelijk uit op circa € 390.000 (2022: € 355.000).

Gemeentelijke heffingen fors omhoog door stijging WOZ-waarde
De hoogte van gemeentelijke heffingen zijn afhankelijk van de WOZ-waarde. Door de forse stijging van de huizenprijzen zal de WOZ-waarde (fors) gaan toenemen en daarmee ook de gemeentelijke heffingen.

Afbouw Wet Hillen
Is het eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare kosten? Dan wordt deze fiscale bijtelling nog maar voor 83 1/3% in de belastingaangifte gecompenseerd.

Inkomen partner telt voor 100% mee bij bepaling LTI
Vanaf 2023 wordt het inkomen van de partner voor 100% meegenomen in de berekening van de maximale hoogte van de hypotheek. In 2022 is dat nog 90%.

Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
Voor het bereiken van een beter evenwicht in fiscale behandeling van ZZP-ers en werknemers in loondienst  wordt de zelfstandigen­aftrek vanaf 2023 stapsgewijs teruggebracht tot € 900 in 2027. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting.

Thema duurzaamheid

Daling woonquotes door stijging energielasten blijft beperkt
Het NIBUD hanteert in de berekening van de financieringslastpercentages een methode van voortschrijdende gemiddelden. Hierdoor zullen de stijgende energielasten en inflatie een beperkte invloed op de woonquotes hebben.

Lastenverlichting voor stroom en gas
De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Er komt per 1 januari 2023 een prijsplafond voor stroom en gas tot aan een gemiddeld verbruik
  • Er komt een energietoeslag van € 1.300 voor kwetsbare huishoudens
  • De energierekening voor huishoudens gaat al per 1 november omlaag
  • Energiebedrijven moeten vaste (meerjarige) energiecontracten gaan aanbieden
  • De btw op energiekosten stijgt in 2023 weer naar 21 procent

Dit document is met grote zorg samengesteld. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Lees alle nieuwsberichten