Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoe zorg je voor een vlot proces?

Als adviseur kun jij helpen met de papierwinkel en zorgen voor een vlot proces in een roerige periode.

 

Een relatiebreuk of echtscheiding is voor je klant vaak een ingrijpende gebeurtenis. Ook financieel moet er veel geregeld worden. Zeker als er een hypotheek is. Wil 1 van de partners de hypotheek overnemen? Dan moet hij of zij de ander ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Daarbij kun jij, naast het advies, als adviseur helpen met de papierwinkel. Zó zorg je voor een vlot proces in een roerige periode. 

Hoe zorg je voor een vlot proces?

Belangrijk is om eerst met je klant te onderzoeken of 1 van de partners in de woning wil blijven wonen. Zodra je weet wat je klant wil, kun je inschatten of het haalbaar is om de hypotheek op 1 naam te zetten. 

Help je klant met het verzamelen van de documenten

Om je klant zo goed mogelijk te helpen, is het belangrijk om alle stukken zo compleet mogelijk aan te leveren. Houd er rekening mee dat wij een verzoek pas kunnen afwikkelen als de echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap is ingeschreven bij de burgerlijke stand. Tot slot: onze beoordeling duurt ongeveer 4 weken.

De volgende gegevens hebben wij nodig

Inkomensgegevens

 • Vast dienstverband: Werkgeversverklaring of Inkomensbepaling Loondienst en de laatste loonstrook
 • Geen vast dienstverband: Werkgeversverklaring of Inkomensbepaling Loondienst en de laatste loonstrook en inkomstenopgaven van de laatste 3 jaar
 • Zelfstandig ondernemer: Inkomensverklaring via Raadhuys
 • Uitkering: toekenningsbesluit en betaalspecificatie van de uitkering
 • Is de klant met pensioen of gaat hij binnen 10 jaar met pensioen: pensioenoverzicht van Mijnpensioenoverzicht.nl
 • Pensioenverevening? Dan vragen we de klant ook om dat aan te tonen.
 • De financieringsopzet
 • Wijken we af van de standaard toetsing? Dan vragen we ook een motivatie op.
Vermogen
 • Een actueel overzicht van alle rekeningen (spaar- en beleggingsrekeningen)
 • Heeft je klant krediet(en) of schuld bij DUO? Een actueel saldo overzicht waaruit de maandlast en de restschuld blijkt. En een kopie van het contract.

Bij een samenlevingsovereenkomst

 • Bewijs van beëindiging van samenleving
 • Een concept akte van verdeling
 • Als de vertrekker nog op het onderpand adres staat ingeschreven, is een ontruimingsverklaring nodig

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • Het getekende convenant van de relatiebeëindiging
 • Beschikking of overeenkomst van de relatiebeëindiging
 • Bewijs van inschrijving van de relatiebeëindiging in de registers van de burgerlijke stand
 • Concept akte van verdeling

Is een verzekering gekoppeld aan de hypotheek?

 • Een schriftelijke verklaring wat er met de verzekering moet gebeuren
 • Recente afkoopwaarde van de gekoppelde verzekering

Algemeen

 • Taxatierapport of Centraal Beheer Desktoptaxatie®
 • Kopie ID
 • De volledige aangifte inkomstenbelasting

Heb je vragen over ons proces?

Neem dan gerust even contact op met je accountmanager. Die kan je snel duidelijkheid geven.
Lees alle nieuwsberichten