Betalingsproblemen door corona?

Uw klant kan uitstel van betaling aanvragen

Klanten van Centraal Beheer die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen, kunnen gebruik maken van uitstel van betaling.

Tijdelijk geen rente en aflossing betalen
Door dit uitstel hoeven klanten tijdelijk geen rente en aflossing te betalen. Door de betalingen naar een later tijdstip te verplaatsen is de kans groter dat klanten in hun woning kunnen blijven wonen. Dit is een van de oplossingen die Centraal Beheer (onderdeel van Achmea Bank) biedt aan klanten met financiële problemen. We bekijken van klant tot klant wat voor hem of haar de beste oplossing is.

Pierre Huurman, directievoorzitter Achmea Bank: ‘We krijgen momenteel veel vragen van klanten die zich zorgen maken over hun hypotheeklasten. Vooral van zelfstandig ondernemers die direct de financiële gevolgen merken van de coronacrisis. Wij gaan altijd in gesprek om te bekijken wat de meest passende oplossing is. Het gaat hierbij altijd om maatwerk, waarbij de situatie van de klant ons uitgangspunt is. Door deze maatregel bieden we tijdelijke financiële ruimte om deze moeilijke periode te overbruggen.’


Contact over hypotheekbetaling
Heeft uw klant door de coronacrisis minder inkomen en komt uw klant daardoor in financiële problemen? Centraal Beheer gaat graag met uw klant in gesprek voor een tijdelijke oplossing. U vindt meer informatie op onze website. Via een formulier vraagt uw klant uitstel van betaling aan.

Lees alle nieuwsberichten