Maak bijzondere persoons­gegevens onlees­baar

Voorkom vertraging bij aanvragen

Wij vragen je erop te letten dat je geen documenten naar ons stuurt met bijzondere persoons­gegevens. Let vooral op bij bank­rekening­overzichten.

Wat zijn bijzondere persoons gegevens?

Gevoelige gegevens als iemands ras of etnische afkomst, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, seksuele voorkeuren of vakbonds­lid­maatschap worden bijzondere persoons­gegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Het is verboden om bijzondere persoons­gegevens te verwerken, tenzij er een wettelijke uitzondering is.

Wij nemen documenten met bijzondere persoons­gegevens niet in behandeling

Wij mogen deze informatie niet ontvangen. Voorkom vertraging en maak bijzondere persoons­gegevens onleesbaar. Denk bijvoorbeeld aan bank­rekening­overzichten. Hierop kunnen betalingen staan aan religieuze instellingen, vakbonden of zorg­instellingen met expliciete omschrijving van een ziekte of afwijking. Dus voorkom vertraging en maak bijzondere persoons­gegevens onleesbaar.
Lees alle nieuwsberichten