2 vrouwen in gesprek

Stappenplan Wet verbetering poortwachter

Is uw medewerker ziek en gaat dit lang duren? Dan krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Het is belangrijk dat u zich aan hieraan houdt. Wij vertellen u de stappen die u moet nemen.

HR 3 jul 2023 4 minuten

De stappen

Meld uw medewerker ziek bij de arbodienst of bedrijfsarts. Wist u dat u als werkgever verplicht bent om een contract met een arbodienst af te sluiten? Bij een verzuimverzekering is dit meestal voor u geregeld. Heeft u een Verzuimverzekering bij Centraal Beheer? Gebruik dan ons online Meldloket of doe dit via de Verzuim app.
De bedrijfsarts of arbodienst maakt een probleemanalyse*.

* Heeft u een Verzuimverzekering Compleet of een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan doen wij dit voor u.
Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met uw medewerker. Een casemanager kan ervoor zorgen dat u deze afspraken nakomt*.

* Heeft u een Verzuimverzekering Compleet of een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan doen wij dit voor u.
Maak samen met uw medewerker een Plan van Aanpak. Hierin staat wat u beiden gaat doen om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Dit plan is onderdeel van het re-integratiedossier.
De arbodienst of de bedrijfsarts meldt uw zieke medewerker aan bij UWV*.

* Heeft u een Verzuimverzekering Compleet of een MKB Verzuim ontzorg-verzekering? Dan doen wij dit voor u.
U bespreekt samen met uw medewerker het re-integratie-traject. U schrijft een verslag van de evaluatie en voegt dit toe aan het re-integratiedossier.
Uw zieke medewerker ontvangt een WIA-aanvraagformulier van UWV. Ondertussen stelt u het re-integratieverslag op.
Vraagt uw zieke medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stelt u uiterlijk in week 91 de eindevaluatie op. In dit document geeft u aan wat de stand van zaken is van de re-integratie.
Uw zieke medewerker vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Hij stuurt het re-integratieverslag samen met het WIA-aanvraagformulier naar UWV.
Heeft u volgens UWV voldoende gedaan aan re-integratie en de stappen van de Wet verbetering poortwachter? Dan stopt voor u de loondoorbetalingsplicht. Uw medewerker krijgt nu een WIA-uitkering. Heeft u niet voldoende gedaan? Dan betaalt u nog maximaal 52 weken 70% van het loon door.

Hulp nodig bij verzuim?

Het kan zijn dat u voor het eerst te maken heeft met een langdurig zieke medewerker. Of dat u medewerkers aanneemt en ook alles rondom verzuim alvast goed wilt regelen. Bijvoorbeeld door een Verzuim- en een WIA-verzekering af te sluiten voor uw medewerkers. Wat uw situatie ook is, wij hebben een passende oplossing. Zo voldoet u aan het Wet verbetering poortwachter schema.

Neem contact op met onze verzuimspecialisten als u vragen heeft

Onze specialisten helpen u graag met alles wat u kan of moet regelen bij verzuim. Maak dus gerust een afspraak voor een gratis oriëntatiegesprek of bel met een van onze Verzuim specialisten op 055 579 8197.