8 tips om uw VvE mee te nemen in de verduurzaming  

Het verduurzamen van uw VvE is een proces. Daar moeten alle eigenaars in mee, stap voor stap. Maar hoe doet u dat? En wat zijn de belangrijkste drempels?

VvE en vastgoed 4 jun 2020 5 minuten

8 tips van experts 

Bij veel projecten voor verduurzaming gaat de meeste tijd zitten in overleg en keuzes maken. Wat willen en kunnen we als VvE? Hoe doen we dat? En hoe gaan we dit betalen? Betrek eigenaars vanaf het begin bij de plannen. Zo maakt u het makkelijker om beslissingen te nemen en stappen te zetten. Pols bijvoorbeeld eerst eens hoe ze over verduurzaming denken. Vinden ze het belangrijk en waarom? Dat helpt u om in te gaan op vragen die er leven en bezwaren direct weg te nemen.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Want vaak ligt het accent vooral op hoeveel geld uw VvE door verduurzaming bespaart. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar de voordelen zitten ook in andere dingen. Zoals meer wooncomfort, door een aangename temperatuur en goede ventilatie. Of een hogere waarde, door een aantrekkelijkere woning. Bovendien is duurzaam wonen goed voor het milieu. En dat zal steeds zwaarder tellen, met de plannen van de overheid om heel Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Iedere eigenaar zal zo zijn eigen redenen hebben om aan de verduurzaming mee te werken. Vraag uw eigenaars vooral waar ze last van hebben in hun woning en in het gebouw. Wat zouden zij willen? Zo komt u tot een wensenlijstje waar de meeste bewoners zich in vinden.
Zet alle redenen van uw eigenaars om te verduurzamen op een rij. Gebruik ze als uitgangspunt voor het laten maken van een energieadvies/verduurzamingsplan. Zo krijgt u meer ondersteuning. En neemt u bovendien beslissingen over de duurzaamheidsmaatregelen vanuit de juiste invalshoek. Heeft uw VvE een MeerJarenOnderhoudsPlan of MJOP? Kijk dan welke maatregelen u sowieso al had gepland. En leg die naast het energieadvies/verduurzamingsplan. Als u bepaalde zaken toch al zou doen, dan kan dit immers net zo goed duurzaam. Zeker als dat uw eigenaars ten goede komt. Heeft uw VvE geen MJOP? Laat dan meteen een Groen of Duurzaam MJOP maken. Dan combineert u het MJOP en het energieadviesin één plan.
Aan de verduurzaming van uw VvE zitten veel kanten. Er is niet alleen kennis van bouwkunde en installatietechniek voor nodig, maar ook van financiële zaken zoals subsidies en leningen. Een onafhankelijke adviseur of projectleider ondersteunt u bij alle stappen in uw verduurzamingsproject. Van het maken van de plannen tot het controleren van het eindresultaat. Zo’n externe deskundige helpt u de juiste maatregelen te bepalen. Goede vakmensen in te schakelen voor de uitvoering van uw plannen. En de kwaliteit van het resultaat te bewaken. Maar hij of zij weet ook waar de drempels voor eigenaars zitten en hoe u die wegneemt.
Benoem een duurzaamheidscommissie met eigenaars die willen meewerken aan de plannen. De kans is groot dat er in uw VvE mensen zitten die verstand hebben van bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat ze een achtergrond hebben in de bouw of financiële kennis van zaken hebben. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor uw externe projectleider. Zoek daarnaast per galerij of portiek naar een ambassadeur. Zo’n ambassadeur praat met andere bewoners over de verduurzaming en luistert naar hun mening of ideeën. Dat zorgt voor een saamhorigheidsgevoel.
Zorg voor heldere informatie over uw duurzaamheidsplannen. Vertel uw eigenaars waar u naartoe wilt, waar u nu staat en waar u geld aan wilt besteden. Het werkt bijvoorbeeld goed om met scenario’s te laten zien hoe het mogelijk is te verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen. Gebruik ook voorbeeldprojecten van andere VvE’s. Hoe hebben zij de verduurzaming aangepakt? En welke resultaten hebben ze daarmee bereikt? Dit werkt inspirerend en neemt twijfels weg.
Maak het kostenplaatje van de verduurzaming duidelijk. Wat betalen de eigenaars nu? En wat betalen ze na de verduurzaming? Kijk daarbij naar de totale woonlasten, niet naar de eigen bijdrage. Want die gaat misschien iets omhoog, terwijl de totale lasten dalen door minder energieverbruik. Stel het kostenplaatje ook per appartement op. Want een project van honderdduizenden euro’s sluit meestal niet aan op de belevingswereld van de gemiddelde eigenaar. Mensen staan vaak pas open voor oplossingen als ze weten dat ze de verduurzaming kunnen betalen. Roep geen bedragen die u niet waar kunt maken. Vraag eigenaars om vertrouwen en neem de tijd om uw plannen goed door te rekenen voordat u met cijfers komt.
Neem stappen in een tempo dat bij uw VvE past. Doe dat steeds vanuit een positieve insteek: kijk naar de mogelijkheden om te verduurzamen en blijf tijdens het hele project in gesprek met uw eigenaars. Dat betekent wel wat vaker vergaderen dan eenmaal of tweemaal per jaar. Ook na uitvoering van de plannen is het belangrijk te blijven communiceren. Houd uw eigenaars bijvoorbeeld op de hoogte van de resultaten van de maatregelen. Zo kunt u met online tools het aantal verbruikte kilowatts meten. Is dit inderdaad gedaald zoals gepland? Dat moedigt aan om verdere verduurzamingsstappen te zetten.
Vertel uw eigenaars waar u naartoe wilt, waar u nu staat en waar u geld aan wilt besteden. 

Verduurzaming van een VvE in de praktijk 

Hoe pakt u als VvE achterstallig onderhoud aan en verduurzaamt u tegelijk? En hoe maakt u dit betaalbaar? Klimaatmissie Nederland hielp VvE Hamershof in Leusden aan een energieplan. De onderhoudsproblemen zijn aangepakt. Het wooncomfort en de waarde van de woningen zijn gestegen. En het energieverbruik is gedaald. Terwijl de maandlasten bijna gelijk zijn gebleven. Lees het hele verhaal over VvE Hamershof.

De VvE Verduurzamings­check. Is uw VvE klaar voor verduurzaming?

1. Inzicht in verduurzaming van uw complex
2. Inzicht in het draagvlak binnen uw VvE
3. Weet binnen 5 minuten of u uw onderhoudsplannen duurzaam kunt insteken
4. Ontvang de whitepaper 'Verduurzamen van uw VvE'
Doe de check.

Ondersteuning bij de verduurzaming van uw VvE

Centraal Beheer heeft een netwerk van partners die u ondersteunen bij de verduurzaming van uw VvE. Van het maken van plannen tot het begeleiden van de besluitvorming in de VvE en de uitvoering van de gemaakte keuzes. Wij brengen u graag met ze in verbinding. Ook als uw VvE geen klant bent van Centraal Beheer.

Deze experttips zijn samengesteld met behulp van:
Fiona Hamberg, accountmanager bij het Nationaal Energiebespaarfonds
Peter van Well, beheerder en duurzaamheidscoach van VP&A
Tanju Ozel, CTO van HVE
René Pie, projectmanager bij Klimaatmissie Nederland