8 tips om uw VvE mee te nemen in de verduurzaming

9 tips om uw VvE mee te nemen in de verduurzaming  

Het verduurzamen van uw VvE is een proces. Daar moeten alle eigenaars in mee, stap voor stap. Maar hoe doet u dat? En wat zijn de belangrijkste drempels die u kunt wegnemen?

VvE en vastgoed 1 sep 2022 5 minuten

9 tips van experts 

Bij veel projecten voor verduurzaming gaat de meeste tijd zitten in overleg en keuzes maken. Wat willen en kunnen we als VvE? Hoe doen we dat? En hoe gaan we dit betalen? Betrek eigenaars vanaf het begin bij de plannen. Zo maakt u het makkelijker om beslissingen te nemen en stappen te zetten . Pols bijvoorbeeld eerst eens hoe ze over verduurzaming van de VvE  denken. Vinden ze het belangrijk en waarom? Dat helpt u om in te gaan op vragen die er leven en bezwaren direct weg te nemen.
Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Want vaak ligt het accent vooral op hoeveel geld uw VvE door verduurzaming bespaart. Dat is natuurlijk belangrijk. Maar de voordelen zitten ook in andere dingen. Zoals meer wooncomfort, door een aangename temperatuur en goede ventilatie. Of een hogere waarde, door een aantrekkelijkere woning. Bovendien is duurzaam wonen goed voor het milieu. En dat zal steeds zwaarder tellen, met de plannen van de overheid om heel Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken.
Voordat uw VvE besluit om te verduurzamen, is het belangrijk te bepalen wat de belangrijkste doelen en wensen zijn. Zo kunt u gericht plannen maken, maar ook uw eigenaars meekrijgen in de verduurzaming. Daarbij is het belangrijk de eigenaren te vragen welke ongemakken zij ervaren in hun appartement en het gebouw. Waar zitten de problemen voor de meeste bewoners? Dat kan bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, extreme warmte in de zomer, tocht, kou in de winter of een hoge energierekening zijn. Dit verschilt per VvE. De kans van slagen van uw verduurzamingsplannen is groter als u samen met uw eigenaars een duidelijke richting bepaalt.
Zet alle redenen van uw eigenaars om te verduurzamen op een rij. Gebruik ze als uitgangspunt voor het laten maken van een energieadvies/verduurzamingsplan. Zo krijgt u meer ondersteuning. En neemt u bovendien beslissingen over de duurzaamheidsmaatregelen vanuit de juiste invalshoek. Heeft uw VvE een MeerJarenOnderhoudsPlan  of MJOP? Kijk dan welke maatregelen u sowieso al had gepland. En leg die naast het energieadvies/verduurzamingsplan. Als u bepaalde zaken toch al zou doen, dan kan dit immers net zo goed duurzaam. Zeker als dat uw eigenaars ten goede komt. Heeft uw VvE geen MJOP? Laat dan meteen een Groen of Duurzaam MJOP maken. Dan combineert u het MJOP en het VvE energieadvies in één plan.

Aan de verduurzaming van uw VvE zitten veel kanten. Er is niet alleen kennis van bouwkunde en installatietechniek voor nodig, maar ook van financiële zaken zoals subsidies en leningen. Een verduurzamingsspecialist die bij iedere stap voor uw VvE klaar staat kan een uitkomst zijn. Van het maken van de VvE verduurzamingsplannen tot het controleren van het eindresultaat. Zo’n externe deskundige helpt u de juiste maatregelen te bepalen. Goede vakmensen in te schakelen voor de uitvoering van uw plannen. En de kwaliteit van het resultaat te bewaken. Maar hij of zij weet ook waar de drempels voor eigenaars zitten en hoe u die wegneemt.

Wist u dat u 1 vast aanspreekpunt krijgt voor het maken van de verduurzamingsplannen via Centraal Beheer? Zo kunt u snel schakelen. En krijgt u gelijk antwoord op inhoudelijke bewonersvragen.

Het is handig een kleiner team te hebben dat de verduurzaming leidt. Want zo kan uw VvE sneller stappen zetten. De kans is groot dat er in uw VvE mensen zitten die verstand hebben van bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld omdat ze een achtergrond hebben in de bouw of financiële kennis van zaken hebben. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor uw externe projectleider. Zoek daarnaast per galerij of portiek naar een ambassadeur. Zo’n ambassadeur praat met andere bewoners over de verduurzaming en luistert naar hun mening of ideeën. Dat zorgt voor een saamhorigheidsgevoel.

Experttip

“Er zijn altijd wel mensen in de VvE die het verduurzamingsproject willen trekken. Of die verstand hebben van bepaalde onderdelen vanuit hun eigen achtergrond. Door deze mensen actief bij het project te betrekken, zorgt u voor draagvlak binnen de VvE. Ze zijn ook een goede gesprekspartner voor de externe partijen die helpen het project te realiseren.”

Tanju Ozel, CTO, HVE

Zorg voor heldere informatie over uw duurzaamheidsplannen. Vertel uw eigenaars waar u naartoe wilt, waar u nu staat en waar u geld aan wilt besteden. Het werkt bijvoorbeeld goed om met scenario’s te laten zien hoe het mogelijk is te verduurzamen zonder dat de woonlasten stijgen. Gebruik ook voorbeeld verduurzamingsprojecten van andere VvE’s. Hoe hebben zij de verduurzaming aangepakt? En welke resultaten hebben ze daarmee bereikt? Dit werkt inspirerend en neemt twijfels weg.

Benieuwd hoe VvE Hamershof samen met Centraal Beheer verduurzaamde? Lees het ervaringsverhaal

Wat betalen de eigenaars nu? En wat betalen ze na de verduurzaming? Kijk daarbij naar de totale woonlasten, niet naar de eigen bijdrage. Want die gaat misschien iets omhoog, terwijl de totale lasten dalen door minder energieverbruik. Stel het kostenplaatje ook per appartement op. En onderzoek de financieringsmogelijkheden voor uw Vve.
Want een project van honderdduizenden euro’s sluit meestal niet aan op de belevingswereld van de gemiddelde eigenaar. Mensen staan vaak pas open voor oplossingen als ze weten dat ze de verduurzaming kunnen betalen. Roep geen bedragen die u niet waar kunt maken. Vraag eigenaars om vertrouwen en neem de tijd om uw plannen goed door te rekenen voordat u met cijfers komt.
Neem stappen in een tempo dat bij uw VvE past. Doe dat steeds vanuit een positieve insteek: kijk naar de mogelijkheden om te verduurzamen en blijf tijdens het hele project in gesprek met uw eigenaars. Dat betekent wel wat vaker vergaderen dan eenmaal of tweemaal per jaar. Ook na uitvoering van de plannen is het belangrijk te blijven communiceren. Houd uw eigenaars bijvoorbeeld op de hoogte van de resultaten van de maatregelen. Zo kunt u met online tools het aantal verbruikte kilowatts meten. Is dit inderdaad gedaald zoals gepland? Dat moedigt aan om verdere verduurzamingsstappen te zetten.
Vertel uw eigenaars waar u naartoe wilt, waar u nu staat en waar u geld aan wilt besteden. 

VvE verduurzamen met Centraal Beheer

Is uw VvE klaar voor verduurzaming? Centraal Beheer helpt u van inzicht tot uitvoering.

  1. Het maken van een plan tot een haalbaar ontwerp voor de realisatie
  2. Het regelen van subsidies en de financiering
  3. Betrouwbare experts die bij elke stap voor u klaar staan
Ontdek de mogelijkheden