5 tips om grijs verzuim te voorkomen

5 tips om grijs verzuim te voorkomen

Wist u dat verzuim wit, zwart of grijs kan zijn? Bij de grijze versie voelt uw medewerker zich wel ziek, maar kan hij toch werken. Aan u de taak om hem te ondersteunen en ervoor te zorgen dat uw medewerker zich niet ziekmeldt.  

HR 21 okt 2020 3 minuten

Hoe doet u dat? Wij geven tips

Meldt uw medewerker zich binnen korte tijd erg vaak ziek? Praat dan met hem en laat hem een overzicht zien van het aantal ziekmeldingen. Door het tastbaar te maken beseft uw medewerker dat er een probleem is. Toon begrip voor zijn problemen. Maar let op: u mag niet alles vragen.
Uw medewerker weet heel goed wat hem dwars zit. En misschien heeft hij zelf al een oplossing bedacht maar durft hij deze niet te delen. Vertel hem dat je samen een goede oplossing wilt vinden en dat je hem hierbij helpt.
Door de oplossing Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te maken is het eenvoudiger om het doel te bereiken. Het geeft houvast en sturing en zorgt voor een betere uitkomst.
Meldt uw medewerker zich ziek omdat hij het niet meer ziet zitten? Of omdat hij zich niet belangrijk voelt? Laat hem dan zien hoe waardevol hij is. Verzamel een aantal successen waaraan uw medewerker heeft bijgedragen. Zo herinnert u hem aan zijn toegevoegde waarde.
Zorg ervoor dat het gesprek niet ophoudt nadat u met uw medewerker heeft gepraat. Maak vervolgafspraken en zorg ervoor dat deze op papier staan. Maak ook ruimte voor tussentijdse evaluaties en stuur bij waar dit nodig is.

Grijs verzuim heeft vaak te maken met de organisatie 

Veel oorzaken van grijs verzuim hebben te maken met problemen op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan pesten, een te hoge werkdruk of de stijl van leidinggeven. Allemaal redenen om ervoor te zorgen dat uw medewerker zich niet meer goed voelt op het werk. ‘Grijs verzuimers’ zijn meestal niet arbeidsongeschikt, maar voelen zich wel ellendig en melden zich daarom vaker ziek. Hoofdpijn of buikpijn is dan al genoeg om thuis te blijven.