Uw kind gaat uit huis

Op kamers of naar een eigen woning

Gaat uw zoon of dochter op kamers? Of verhuizen naar een eigen woning? Kijk dan goed naar uw verzekeringen. Wat moet u aanpassen? En wat moet uw kind zelf regelen? Wij helpen u graag!

Handig om te weten

Heeft u bij ons een Aansprakelijkheidsverzekering, Reisverzekering of Rechtsbijstandverzekering? Check dan in Mijn Centraal Beheer of in onze app of u een gezinsdekking heeft. Want een kind dat een voltijdstudie volgt, hoort gewoon nog bij uw verzekering. Ook als uw zoon of dochter tijdelijk niet thuis woont. Dat is dan goed geregeld!
Uw kind valt niet onder uw Inboedelverzekering als hij of zij op kamers woont. De spullen in de kamer moeten dus apart worden verzekerd. U kunt dit op verschillende manieren regelen. U sluit voor uw kind bijvoorbeeld de Inboedelverzekering voor studenten af. Of u verzekert via Mijn Centraal Beheer een extra adres op uw bestaande Woonverzekering. Uw kind kan ook zelf de verzekering afsluiten.
Volgt uw kind geen voltijdstudie? En woont hij of zij zelfstandig? Dan valt uw kind niet meer onder de gezinsdekking van uw verzekeringen. Uw zoon of dochter moet zelf de verzekeringen regelen. Bijvoorbeeld een Inboedelverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering, Reisverzekering of Rechtsbijstandverzekering.
Bij veel verzekeringen is de premie afhankelijk van het aantal verzekerde personen. Is uw kind geen student meer en gaat hij of zij zelfstandig wonen? En is het aantal verzekerden in uw huis dan nog maar 1 of 2 personen? Pas dan uw Woon, Aansprakelijkheids-, Reis-, Rechtsbijstands- of Persoonlijke Ongevallenverzekering aan in Mijn Centraal Beheer of de app. Zo bespaart u geld!