werkafspraken lsa kantoren en verzekeraars

Werkafspraken buitengerechtelijke kosten tussen letselschade advocaten en verzekeraars

Circulaire MSS-2023-08
18 dec 2023 3 minuten

Uitwerking

Sinds 1 juni 2021 golden er als pilot tussen Achmea en bepaalde letselschade advocatenkantoren bijzondere afspraken over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten (BGK). Het Verbond van Verzekeraars en Letselschade Advocaten (LSA) hebben besloten deze BGK-LSA Pilot te laten opvolgen door de Werkafspraken BGK-LSA Verzekeraars. Deze werkafspraken gelden vanaf 2 juni 2023 t/m 31 december 2024.

De afspraken gelden als het eerste contact tussen de advocaat en de verzekeraar ligt op of na 1 juni 2021 bij zaken met een belang vanaf € 5.000,-.  

Er zijn 3 categorieën zaken te onderscheiden: 

Categorie 1: zaken met een belang vanaf € 5.000,- tot en met € 10.000,- 
Categorie 2: zaken met een belang vanaf € 10.001,- tot en met € 25.000,- 
Categorie 3: zaken met een belang van meer dan € 25.000,-. 

Per categorie gelden eigen regels over een voorschot uurtarief. De indeling van de categorieën is gebaseerd op een inschatting van het belang.  

Er zijn vaste momenten waarop partijen toetsen of de in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten nog redelijk zijn. Daarmee wordt ook gekeken naar een redelijke verhouding tussen de uiteindelijke schade en de te verwachten eindafrekening BGK. Bij het bereiken van de eindregeling worden de in rekening gebrachte buitengerechtelijke kosten integraal getoetst. De norm blijft artikel 6:96 BW. 

Bij het ontbreken van aansprakelijkheid of eigen schuld zijn er 3 mogelijkheden: 

1. Bij het ontbreken van aansprakelijkheid worden geen buitengerechtelijke kosten vergoed.  

2. Zolang er geen overeenstemming is over de mate van eigen schuld worden de kosten voor 100% vergoed. Zodra er overeenstemming is wordt het te veel betaalde terugbetaald of verrekend. Dit geldt onder de voorwaarde dat partijen zich redelijk opstellen en zich inspannen om tot overeenstemming te komen. 

3. Zodra er overeenstemming is over het percentage eigen schuld. Betaling van de buitengerechtelijk kosten op basis van het overeengekomen percentage.

Samenvatting

Sinds 1 juni 2021 gelden er tussen Achmea en bepaalde LSA kantoren bijzondere afspraken over de vergoeding van buitengerechtelijke kosten. De afspraken gelden als het eerste contact tussen de advocaat en de verzekeraar ligt op of na 1 juni 2021. De gemaakte afspraken en de lijst met deelnemende advocaten en verzekeraars vindt u hier.