vrouw helpt andere vrouw met aankleden.

Collectieve WIA-verzekering voorkomt inkomensterugval zorgmedewerkers

Gezonde en gemotiveerde zorgmedewerkers zijn onmis­baar. Corona maakte dat nog duidelijker. Helaas is de werkdruk hoog en langdurige uitval dan ook reëel. Daarom is goed werkgeverschap nu nog belangrijker.
24 jan 2022 4 minuten

Het geeft medewerker en werkgever rust

“Onlangs hebben we de WIA Aanvullings­verzekering Zorg & Welzijn aangepast en verbeterd, zodat die nog beter aansluit bij iedereen in de zorgsector, van eerstelijns tot ziekenhuis, van VVT tot GGZ”, zegt John Steggink, inkomensexpert bij Centraal Beheer. “Het idee erachter is: het geeft medewerker en werkgever rust. Als iemand arbeidsongeschikt raakt, is de werkgever verplicht de eerste jaren 100% en 70% van het laatstverdiende loon terug te betalen. Daarna komt iemand in de WIA en gaat dan enorm terug in inkomen, soms tot bijstandsniveau. De dekking vanuit het PFZW is namelijk beperkt. Wanneer iemand minder dan 35% arbeidsongeschikt is, dan keert het pensioenfonds helemaal geen inkomens­aanvulling uit. De WIA Aanvullings­verzekering Zorg & Welzijn biedt bij gedeeltelijke arbeids­ongeschiktheid altijd een aanvulling tot minstens 70% tot aan de AOW-leeftijd.”

Geen toets op gezondheidsrisico's

Een ander voordeel van de verzekering die Centraal Beheer aanbiedt, is dat er niet getoetst wordt op gezondheidsrisico’s, legt Steggink uit. “Iedereen kán dus ook aansluiten. En in de praktijk blijkt dat 90% van de medewerkers dat ook doet. Het is duidelijk dat er behoefte is aan zo’n collectieve verzekering.”

Individuele begeleiding bij re-integratie

Veel bestuurders of managers willen hun medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk helpen. Maar ze hebben soms de perceptie dat bij het aanvullen van het inkomen de prikkel tot re-integratie verdwijnt. “Daar zit een kern van waarheid in”, zegt Steggink. “Daarom adviseer ik ook altijd om te verzekeren tot 70% van het laatst verkregen inkomen.

Belangrijker is dat Centraal Beheer werkgevers helpt het personeel zo veel mogelijk terug te laten keren naar de werkvloer. Een team van casemanagers biedt indi­viduele begeleiding, in samenspraak met de werkgever. We gaan niet op de stoel van UWV zitten, want we doen geen beoordeling, en ook niet op de stoel van de arts, we maken niemand beter. We vergroten vooral de kans om weer aan het werk te gaan.”
Een team van casemanagers biedt indi­viduele begeleiding, in samenspraak met de werkgever. We gaan niet op de stoel van UWV zitten, want we doen geen beoordeling, en ook niet op de stoel van de arts, we maken niemand beter. We vergroten vooral de kans om weer aan het werk te gaan.
John Steggink, inkomensexpert
John Steggink inkomensexpert Groot Zakelijk

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde

Centraal Beheer laat succesvolle re-integratiecijfers zien. In tijden van personeelsschaarste kan de aanvullende verzekering dus een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn, zo legt John Steggink uit. “Medewerkers zijn niet verplicht om de aan­vullings­­verzekering af te sluiten, maar het is wel goed als zij zelf de keuze hebben. In mijn opinie heb je als werkgever mini­maal een zorgplicht de medewerker goed te informeren over het risico op een aanzienlijke inkomensterugval bij arbeids­onge­schikt­heid. In dat verlengde is het aanbieden van een aan­vullende collectieve WIA-verzekering onderdeel van goed werk­geverschap.”

Meer weten over onze oplossingen? Download dan de whitepaper 1e hulp bij arbeids­ongeschiktheid.

Maatwerk voor Zorg & Welzijn

Voor werkgevers in de zorg die zijn aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) biedt Centraal Beheer een verzekering die medewerkers een aanvulling geeft op de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Inkomens­expert John Steggink adviseert zorg­bestuurders, -managers en hr-afdelingen hoe zij hiermee hun mede­werkers kunnen ontzorgen.

Meer weten

John Steggink of één van onze andere inkomensexperts vertellen graag wat de WIA Aanvullings­verzekering Zorg & Welzijn van Centraal Beheer precies inhoudt en of het voor uw organi­satie interessant kan zijn. Bel (055) 579 8198 of maak direct een vrijblijvende afspraak.
John Steggink inkomensexpert Groot Zakelijk
Met de kennis van John Steggink
Adviseur Inkomensverzekeringen
Dagelijks help ik grote tot zeer grote werk­gevers in de Zorg, Metaalindustrie en IT consultancy rondom de thema's duurzame inzetbaarheid, arbeidsongeschiktheid en inkomens­verzekeringen.