vrouw met bloemen

8 tips tegen wanbetalers

Ondernemer Marjolein van der Linden kreeg te maken met een wanbetaler. Wat heeft zij hiervan geleerd? En welke manieren zijn er om het risico op wanbetaling te verkleinen?
23 sep 2021 3 minuten

Hoe verkleint u de kans op wanbetalers?

1. Zorg voor een goede boekhouding

Als ondernemer krijgt u liever niet te maken met wanbetalers. U wilt ervoor zorgen dat klanten tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen. Het is dus belangrijk om inzicht te hebben in welke facturen openstaan en wanneer deze betaald moeten zijn. Gebruik hiervoor boekhoudsoftware. Deze houdt automatisch bij wanneer welke factuur betaald moet zijn. Ook geeft het aan wanneer er een betalingsherinnering verstuurd moet worden.

2. Maak duidelijke afspraken over betalingstermijn

De wet schrijft voor dat een factuur binnen 30 dagen moet worden betaald. U kunt ervoor kiezen een kortere of langere termijn te hanteren. Het is belangrijk om dit soort juridische afspraken vooraf met klanten af te stemmen. Daar kwam Marjolein van der Linden ook achter: “Iemand met wie ik in zee ga, krijgt nu direct mijn algemene voorwaarden.”

3. Onderneem direct actie bij een openstaande factuur

Is er niet binnen de gestelde termijn betaald? Stuur dan eerst een vriendelijke mail om uw klant aan de factuur te herinneren. Heeft dit geen effect? Dan is nabellen de volgende stap om de klant nog eens op het openstaande bedrag te wijzen. In veel gevallen wordt de betaling dan op korte termijn voldaan. Is dit niet het geval? Stuur dan nog een e-mail. Hierin kondigt u de vervolgstappen aan. Ook vermeldt u bijvoorbeeld dat u extra kosten moet gaan rekenen voor het incassotraject dat in gang wordt gezet.

4. Schakel een incassobureau of gerechtsdeurwaarder in

Zij nemen het contact met de wanbetaler over. Ook kunnen zij juridische stappen voorbereiden om de klant te dwingen te betalen. Een gerechtsdeurwaarder heeft meer mogelijkheden dan een incassobureau. Deze beroepsgroep mag bijvoorbeeld beslag leggen op bezittingen of inkomsten van uw klant. Maar let op: als de klant echt niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, zijn de kosten van de deurwaarder wel voor u. Een incassobureau mag geen beslag leggen. Deze werkt vaak op basis van no cure, no pay.

5. Overweeg een rechtsbijstandsverzekering

Als uw klant om welke reden dan ook alsnog weigert te betalen, kunt u naar de rechter stappen om betaling af te dwingen. Dit is behoorlijk prijzig. Voor deze kosten kunt u een rechtsbijstandverzekering afsluiten.

6. Gebruik uw gezonde verstand

Doe vooronderzoek naar klanten voordat u veel uren aan hen besteedt. Of kostbare leveringen doet. U kunt hiervoor ook een kredietbeoordelaar inschakelen. Deze controleert de betrouwbaarheid van een grote klant.

7. Vraag om vooruitbetaling

Vooral als u flink moet investeren voordat u voor een opdrachtgever aan de slag gaat. Liever niet? Maak dan in ieder geval deelfacturen. Wacht niet tot een groot project helemaal is afgerond.

8. Overweeg factoring

Een factormaatschappij ‘koopt’ uw facturen en neemt het risico op wanbetaling over. U krijgt uw facturen al binnen 24 uur betaald. Daarvoor betaalt u een vast bedrag. Of een percentage per factuur. Het is meestal niet de goedkoopste vorm van financiering. Bekijk dus goed of dit de beste keuze is voor uw bedrijf.

Krijgt u als ondernemer te maken met wanbetalers?

Er zijn juridische stappen die tot een oplossing kunnen leiden. Heeft u juridische vragen? Bijvoorbeeld over het inzetten van een incassobureau? Wij helpen u verder.