""

TNO: verduurzamen van woningen moet veel sneller

Het verduurzamen van woningen kan en moet veel sneller, zegt onderzoeksbureau TNO in een rapport. Volgens het onderzoeksbureau is dit niet alleen nodig om de klimaatdoelen te halen, maar ook om de koopkrachtdaling aan te pakken.

Volgens het rapport maakt het kabinet al werk van de verduurzaming, maar moet het "sneller en minder vrijblijvend dan wat er nu aan beleid ligt". Het onderzoeksbureau stelt dat de politiek prioriteit moet geven aan de verduurzaming van woningen en dat er een nationaal isolatieprogramma nodig is met scherpe doelen om de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen zo snel mogelijk te verduurzamen in de komende vijf jaar. Ook moet de overheid meer de regie nemen en financiële rugdekking geven voor de lange termijn. Daarmee moet het voor het bedrijfsleven aantrekkelijker worden te investeren.

De krappe arbeidsmarkt vormt volgens de auteurs "wellicht de grootste hobbel". TNO adviseert een nieuw 'groen' akkoord waarbij de overheid de bouw- en installatiesector garandeert dat de komende decennia structureel wordt ingezet op woningverduurzaming. Daartegenover staat dat de sector fors moet innoveren. Verder zouden bedrijven, mbo-opleidingen en de overheid meer moeten samenwerken om voldoende geschoold personeel te krijgen. De scholing moet zich ook richten op vrouwen, statushouders en ouderen.

Het mes van de woningverduurzaming snijdt volgens TNO "aan vijf kanten". Niet alleen draagt het bij aan de klimaatdoelen en wordt de koopkrachtdaling teruggebracht, maar wordt daarmee ook de energiearmoede bestreden, de afhankelijkheid van ondemocratische landen verkleind en de economie versterkt.

Uw huis verduurzamen

Wilt u weten hoe u uw huis kunt verduurzamen en op uw energierekening bespaart? Krijg inzicht in de mogelijkheden met onze scan.