""

IEA: forse groei hernieuwbare energie houdt stijging CO2 beperkt

De door fossiele brandstoffen veroorzaakte uitstoot van CO2 stijgt dit jaar naar verwachting met iets minder dan 1 procent, meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) op basis van eigen berekeningen. Dat is een veel minder sterke stijging dan vorig jaar.

Volgens de gezaghebbende adviseur voor energiebeleid is onder andere het aan de grootschalige inzet van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, waterkrachtcentrales en windmolens, te danken dat de wereldwijde CO2-uitstoot niet harder stijgt.

Er rijden ook steeds meer elektrische auto's op de weg. Ook dat scheelt volgens het IEA in de uitstoot van CO2.

De vrees bestond dat door de extreme prijsstijgingen voor gas, mede aangejaagd door de Russische inval in Oekraïne, elektriciteitscentrales veel vaker op kolen zouden draaien. Steenkool is vervuilender dan aardgas. Het IEA ziet inderdaad dat de vraag naar steenkool is gestegen in 2022. Maar de stijging van de CO2-uitstoot door dat intensievere kolengebruik valt volgens de organisatie uit Parijs in het niet bij de groei van hernieuwbare energie.

Luchtvaart

Het IEA gaat ervan uit dat de wereldwijde uitstoot van CO2 dit jaar met 300 miljoen ton stijgt ten opzichte van vorig jaar. Zonder de forse uitbreiding van windmolen- en zonne-energieparken zou de stijging drie keer zo groot zijn geweest, raamt het agentschap.

In 2021 steeg de uitstoot met 2 miljard ton, wat vooral door het snelle economische herstel na de coronacrisis kwam. Elektriciteitscentrales en de luchtvaart zijn volgens het IEA de belangrijkste verantwoordelijken voor de toename van de uitstoot dit jaar. Luchtvaartmaatschappijen vervoeren dit jaar aanzienlijk meer passagiers dan in 2021 en 2020, toen internationale reisbeperkingen wegens corona het toerisme nog in de weg zaten.