Bond: vergoedingen teruggeleverde stroom via zonnepanelen te laag

Veel consumenten met zonnepanelen krijgen nog steeds een te lage vergoeding voor de overtollige stroom die ze teruggeven aan het net, concludeert de Consumentenbond na onderzoek.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) stelde in eerdere beleidsregels dat de vergoeding voor teruggeleverde stroom minimaal 70 procent van het kale leveringstarief moet zijn. "Maar, in afwachting van een nieuwe energiewet, geldt die leidraad niet meer. En daar maken energiebedrijven handig gebruik van door consumenten een lagere vergoeding te betalen", stelt de consumentenorganisatie.

De bond wil dat klimaatminister Rob Jetten snel een nieuwe minimumvergoeding vaststelt voor deze zonnestroom, omdat de nieuwe regelgeving pas in 2025 ingaat. "Maar nu is al duidelijk dat de minimale terugleververgoeding zelfs nog iets hoger zal liggen dan die 70 procent van het kale leveringstarief. Wij roepen de minister daarom op om zo snel mogelijk aan te geven wat de ondergrens precies wordt, zodat de ACM energieleveranciers hieraan kan houden", aldus de Consumentenbond.

Volgens de organisatie biedt de helft van alle energieleveranciers een (veel) te lage vergoeding voor teruggeleverde zonnestroom. Vijf leveranciers betalen zelfs minder dan 15 procent van het kale leveringstarief.