Overlijdensrisico­verzekering voor zzp’ers

Hoe zorgt u als zzp'er voor een stabiele toekomst voor uw nabestaanden?

Als u als zzp’er komt te overlijden, is dat pijnlijk voor uw nabestaanden. U wilt waarschijnlijk alles goed geregeld hebben. Is er nagedacht over het inkomen van uw partner of kinderen? En hoe draagt u uw zzp onderneming over? Om ervoor te zorgen dat nabestaanden na uw overlijden voldoende kapitaal hebben om de financiële lasten te dragen en verder te kunnen leven, zoals ze gewend zijn, bestaat de overlijdensrisicoverzekering.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Deze verzekering keert eenmalig uit na het overlijden. In geval van een overlijden wordt het inkomen voor de nabestaande(n) voor langere tijd aangevuld, óf worden de schulden (gedeeltelijk) afgelost. Hiermee kunnen nabestaanden de hypotheek aflossen en bijvoorbeeld schoolgeld voor de kinderen betalen. De meeste overlijdensrisicoverzekeringen zitten zo in elkaar:
  • U betaalt elke maand een bedrag. De hoogte ervan is afhankelijk van het bedrag dat u wilt nalaten bij overlijden.
  • De verzekering keert uit als u overlijdt tijdens de looptijd. De looptijd kan verschillen; u kunt de verzekering sluiten als, tot een maximale leeftijd van 68 jaar.
  • De hoogte van de premie hangt af van; het verzekerde bedrag, de leeftijd van de verzekerde, de gezondheid van de verzekerde bij de start van de verzekering en of de verzekerde rookt of niet.
  • De premie is niet aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het verzekerde bedrag wordt na overlijden uitbetaald aan de nabestaanden. Over dit bedrag wordt geen inkomstenbelasting betaald.
Heeft u interesse in een overlijdensrisicoverzekering? Kijk dan ook eens op de uitgebreide informatiepagina van Centraal Beheer: alles over de overlijdensrisicoverzekering. Of bereken direct uw premie.

Uw zzp bedrijf nalaten 

U laat bij overlijden niet alleen familie achter, maar ook uw zaak. Spreek goed af wat er met uw bedrijf moet gebeuren. Zetten uw erfgenamen de onderneming voort of stopt het bij u als zzp’er? Zet in een testament wie er erft. Als u dat niet doet, bepaalt het erfrecht de erfgenamen.

Het scheelt een hoop administratieve rompslomp voor uw nabestaanden als ze uw achterstallige facturen niet hoeven te versturen en achterstallige rekeningen niet hoeven te betalen. Zorg dus als zzp’er voor een actuele administratie. Maak duidelijke overzichten van de afspraken die u maakt met uw klanten. En betaal uw rekeningen op tijd.

Erfbelasting

De uitkering uit een Overlijdensrisicoverzekering is geen onderdeel van de erfenis van de verzekerde. U bepaalt zelf wie het verzekerde bedrag ontvangt als u overlijdt. Testament of erfrecht spelen geen rol. Het bedrag telt mee om te bepalen of en hoeveel erfbelasting de nabestaanden moeten betalen.

Uw persoonlijke situatie bepaalt hoeveel erfbelasting u betaalt

Nabestaanden betalen erfbelasting als het totale bedrag dat zij krijgen hoger is dan de vrijstelling. De Belastingdienst bepaalt de vrijstellingen.
  • Vrijstelling van ruim € 600.000,- voor gehuwden en geregistreerde partners.
  • Vrijstelling van ongeveer € 20.000,- voor kinderen en kleinkinderen.
  • U vindt meer informatie over de vrijstellingen op www.belastingdienst.nl.

Erfbelasting en uw onderneming 

Uw erfgenamen betalen erfbelasting als ze doorgaan met uw onderneming. Dat kan meevallen. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden:
  • Erfgenamen kunnen gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Als de bedrijfswaarde lager is dan 1.055.022 euro, komen uw erfgenamen in aanmerking voor 100% vrijstelling van de erfbelasting. Is de bedrijfswaarde hoger, dan betalen de erfgenamen erfbelasting.
  • Er hoeft geen erfbelasting te worden betaald over de oudedagsreserve als deze wordt meegenomen door uw partner.
  • De erfgenamen nemen ook alle btw-rechten- en plichten op zich.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat uw erfgenamen niet kunnen doorgaan met uw zzp onderneming. Dan moeten er aardig wat zaken geregeld worden. Bijvoorbeeld afrekenen met leveranciers en de belastingdienst.