Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Loondoorbetaling bij ziekte: hulp op komst voor ondernemers

Vooral kleine ondernemers liggen er wakker van: de verplichting om een groot deel van het loon van een langdurig zieke medewerker door te betalen. Maar goed nieuws. De overheid en zorgverzekeraars werken namelijk hard aan de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.

Hoe is de loondoorbetalingsplicht nu?

Als werkgever bent u op dit moment verplicht om tijdens de ziekteperiode van een medewerker minimaal 70 procent van het loon door te betalen. Voor een periode van maximaal 2 jaar. Voor het 1e jaar geldt daarbij nog dat u de zieke medewerker minimaal de hoogte van het wettelijk minimumloon moet betalen. Voor het 2e ziektejaar vervalt die verplichting. Komt uw medewerker daardoor onder het bestaansminimum? Dan kan hij of zij voor een aanvulling bij UWV aankloppen. 
Een positieve ontwikkeling: vanaf 1 januari 2020 is er een nieuwe mogelijkheid voor MKB-bedrijven om de risico’s van verzuim af te dekken. Naast het verzekeren van de loondoorbetaling betekent dit hulp als een medewerker langdurig ziek is. Want een casemanager zal alle daarbij behorende verplichtingen en taken op zich nemen. De werkgever hoeft zich dan dus niet zelf meer bezig te houden met de re-integratie, verzuimbegeleiding en het casemanagement. En ook voor de zieke medewerker is het goed. Die heeft contact met iemand die echt kennis van zaken heeft.
Nog meer goed nieuws. Vanaf 2021 krijgen werkgevers namelijk een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetaling. Het gaat om een heffingskorting op de Aof-premie, de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds. Deze tegemoetkoming kunnen werkgevers voor de MKB Verzuim-ontzorgverzekering gebruiken. 
Hoe komt de MKB Verzuim-ontzorgverzekering er precies uit te zien? En wat zijn de kosten? Dat weten we nu nog niet. Dat is dus nog afwachten. En tot die tijd bent u als ondernemer zelf verantwoordelijk voor alles wat erbij komt kijken als een medewerker langdurig ziek wordt. In ons e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019 ’ vindt u informatie over de verplichtingen en taken die u nu als werkgever heeft.
U heeft vast afspraken over ziekmelding in uw algemene arbeidsvoorwaarden vastgelegd. Toch is een apart verzuimprotocol ook handig. Hierin legt u vast wat de verantwoordelijkheden van u en uw werknemers zijn bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat schept helderheid. En is een medewerker langdurig ziek? Noteer de te nemen stappen dan in uw agenda. Bijvoorbeeld dat u tussen de 6e en 8e week na de 1e ziektedag een plan van aanpak moet opstellen om de terugkeer van de medewerker te bevorderen. Dit doet u samen met de medewerker. U kunt hiervoor ons handige stappenplan gebruiken. 
Download ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’
Naast ontwikkelingen in ziekteverzuim zijn er dit jaar ook veranderingen in andere arbeidsvoorwaarden. Wilt u weten welke? Download dan nu ons e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’. De 17de editie alweer. Ook dit jaar vindt u in dat e-book een onmisbaar en actueel overzicht van de huidige wetgeving.