Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Vernieuwing pensioenstelsel

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord? Dit zijn onder meer een tragere stijging van de AOW-leeftijd en een ander soort premie voor werkgeverspensioenen. Naast de pensioenen is er ook overeenstemming over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.
Allereerst gaat de verhoging van de AOW-leeftijd minder snel verlopen dan is vastgelegd in het huidige beleid. De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en vier maanden stijgt tot en met 2021 niet. Daarna gaat de AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar en zeven maanden in 2022, naar 66 jaar en tien maanden in 2023 en uiteindelijk naar 67 jaar in 2024. Volgens de huidige plannen bereikt de AOW-leeftijd al in 2021 de 67 jaar. Daarnaast stijgt de AOW-leeftijd vanaf 2025 nog maar acht maanden per jaar. De kosten van de langzamere stijging bedragen zo’n vijf miljard euro.
Verder komt er ruimte om mensen met zware beroepen eerder te laten stoppen met werken. Werkgevers en werknemers mogen onderling per sector afspreken om werknemers met zware beroepen tot drie jaar eerder met pensioen te laten gaan. Daarvoor versoepelt het kabinet de fiscale RVU-heffing op eerder stoppen met werken. Werkgevers en werknemers kunnen in cao’s verdere spelregels bepalen voor vervroegd uittreden.
Ook het aanvullende pensioen dat de werknemer opbouwt, verandert. Allereerst wordt de pensioenpremie meer dan nu gekoppeld aan de persoonlijke situatie. Momenteel draagt de werkgever voor iedere werknemer ongeacht de leeftijd voor aanvullend pensioen een gelijk percentage af van hun salaris. Dit is de zogeheten doorsneepremie. Een gevolg kan ongelijkheid tussen generaties zijn.
De doorsneepremie verdwijnt daarom en wordt vervangen door een meer individuele, leeftijdsonafhankelijke premie. Jongeren kunnen dan een lagere premie gaan betalen, omdat pensioenfondsen langer met hun inleg kunnen beleggen. Oudere deelnemers krijgen een compensatie voor deze wijziging. Het is nog onduidelijk hoe die eruit komt te zien.

Verder bevat het pensioenakkoord de afspraak dat er een andere spreiding van mee- en tegenvallers tussen (toekomstige) deelnemers komt. Het kabinet stelt hierbij de eis dat de dekkingsgraad niet lager mag worden dan 90 procent en niet langer dan vijf jaar onder 100 procent mag liggen. Dit moet nieuw toegetreden deelnemers beschermen en het persoonlijke karakter van het nieuwe pensioenstelsel waarborgen.
Verder komt er een optie voor werknemers om hun pensioen tot maximaal tien procent ineens op te nemen als ze met pensioen gaan. Dit betekent wel een lagere pensioenuitkering. Het kabinet kijkt naar keuzemogelijkheden die hieraan kunnen worden toegevoegd. Denk aan de keuze tussen een vast of een variabel pensioen, het gebruiken van een premiedeel voor aflossen van de hypotheek en duurzamer beleggen in een ‘groener’ pensioen.
Het pensioenakkoord kent geen afspraken over een verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers. Wel is er sprake van een mogelijkheid voor zelfstandigen om zich vrijwillig aan te sluiten bij de pensioenregeling in de sector of de onderneming waar zij werken. Los daarvan zijn vakbonden, werkgevers en kabinet het eens geworden over een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers. De sociale partners en zelfstandigenorganisaties kunnen begin 2020 met een voorstel komen voor zo’n verzekering. Daarna volgt dan voor de zomer van 2020.een kabinetsvoorstel. Het kabinet heeft als insteek dat de verplichte aov betaalbaar is en voor iedere zzp’er toegankelijk. 
De afschaffing van de doorsneepremie en de nieuwe vorm van pensioenopbouw betekenen een aanpassing van alle pensioencontracten. Werkgevers moeten in overleg met de vakbonden (cao), ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bepalen welke aanpassingen nodig zijn. Houd hiervoor in de gaten dat uw pensioenregeling zo goed mogelijk blijft passen bij de kenmerken van uw organisatie en bij de behoeften van uw medewerkers.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl