Blijf op de hoogte van arbeidsvoorwaarden      

Lees onze ‘Wegwijs’ artikelen 

Wilt u op de hoogte blijven van de veranderingen op HR-gebied? Lees dan onze achtergrondartikelen over actuele regelgeving rondom pensioen, inkomen, zorg en mobiliteit. Elke week plaatsen wij een nieuw artikel. Blijf dus eenvoudig up-to-date over de belangrijkste wijzigingen.

Wegwijs in arbeidsvoorwaarden 

Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Download hier gratis het e-book

Artikelen over zorg en verzuim

Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Wat verandert er?

Gezondheidsklachten door beeldschermwerk

Beeldschermwerk kan snel leiden tot gezondheidsklachten bij medewerkers. Welke eisen stelt de arbowet- en regelgeving aan dit soort werk?

Recht op onbereikbaarheid nog ver weg

Begin dit jaar kwam Tweede Kamerlid Gijs van Dijk van de PvdA met een intiatiefwetsvoorstel dat het recht op onbereikbaarheid van werknemers moest regelen.

Artikelen over arbeidstijden en verlof

Verandering tijd-voor-tijdregeling

Compensatie van overwerk met tijd is vanaf dit jaar niet meer zomaar mogelijk. Wat betekent dit voor de werkgever?

Verlenging tijdelijke contracten

In het wetsvoorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt de periode waarin tijdelijke contracten mogelijk zijn, verlengd van twee naar drie jaar.  

Nieuwe regels oproepkrachten 

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert ook de regels voor oproepkrachten. Vanaf 2020 moeten werkgevers tijdig een beroep doen op een oproepkracht. 

                                   Geboorteverlof: opties op een rij 

Sinds 1 januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof vervangen door geboorteverlof. Dat is één keer de wekelijkse arbeidsduur door de werkgever betaald verlof voor partners. Per 1 juli 2020 komt hier nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bij. Lees meer.

Nederland moet ouderschapsverlof aanpassen

Het Europees Parlement heeft onlangs een nieuwe richtlijn voor ouderschapsverlof, kraamverlof, mantelzorgverlof en flexibele werktijden goedgekeurd.

Artikelen over inkomen

Veranderingen in de transitievergoeding

Als de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans binnenkort aanneemt, dan betekent dat een flinke verandering voor de transitievergoeding. Hoe zien de veranderingen eruit?

De inkomstenbelasting: dit verandert er

De Eerste Kamer ging eind december 2018 akkoord met het Belastingplan 2019 met een ambitieus pakket belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Zo komt er vanaf 2021 een tweeschijven- in plaats van een vierschijvenstelsel. Wat verandert er nog meer?   

WW-premie naar type contract: wat houdt dit in?

Met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wil het kabinet Rutte III het aanbieden van vaste contracten aantrekkelijker maken voor werkgevers. Er komt onder andere een WW-premie naar soort contract. De oude ‘sectorpremie’ verdwijnt hierbij.

                            Minimumloongrens naar 21 jaar per 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 hebben werknemers vanaf 21 jaar recht op het minimumloon. Het minimumjeugdloon geldt dan voortaan voor werknemers tussen 15 en 21 jaar.

                                                           De WAB en gevolgen ontslagbeleid

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) regelt onder meer een zogeheten extra cumulatieve ontslaggrond en bevat een wijziging van het concurrentiebeding. Wat betekenen deze wijzigingen voor uw ontslagbeleid?

                                                          WW en loongerelateerde WGA

De maximumduur van de WW is sinds 1 januari 2016 stapsgewijs gedaald van 38 maanden naar de nieuwe grens van 24 maanden per 1 april 2019. Ook de maximumduur van de loongerelateerde WGA-uitkering is op dezelfde manier teruggebracht. Een overzicht.

Nieuwe regeling ‘onwerkbaar weer’ nog in de steigers

Bij extreme weersomstandigheden zoals strenge vorst, sneeuw of hoog water kunnen sommige beroepsgroepen onmogelijk doorwerken. Zij krijgen dan tijdelijk een WW-uitkering.

Artikelen over werkkostenregeling

Vrije ruimte werkkostenregeling: dit verandert er

Werkgevers kunnen met de fiscale werkkostenregeling (WKR) onbelast vergoedingen aan medewerkers geven via de zogeheten vrije ruimte. Vanaf 1 januari 2020 gaat deze vrije ruimte omhoog. Het kabinet wil met name het midden-en kleinbedrijf (mkb) hiermee ontlasten.

Artikelen over mobiliteit

Fiets van de zaak

De regels voor de fiets van de zaak gaan vanaf 2020 veranderen. Geen complexe administratie meer voor fietsen die de werkgever ter beschikking stelt aan werknemers. 

Privébijtelling elektrische auto’s

Dit jaar is de fiscale bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak aangepast en wat minder aantrekkelijk gemaakt. Met het Klimaatakkoord wordt deze bijtelling verder versoberd.

Artikelen over pensioen

Meer zeggenschap aanvullend pensioen

Sinds begin dit jaar hebben de personeelsvertegenwoordiging (PVT) en personeelsvergadering (PV) meer medezeggenschap over het pensioen bij kleine ondernemingen.

Vernieuwing pensioenstelsel

Wat zijn de belangrijkste afspraken uit het pensioenakkoord? Dit zijn onder meer een tragere stijging van de AOW-leeftijd en een ander soort premie voor werkgeverspensioenen. 

Nieuw Europees pensioenproduct 

De Europese Unie (EU) werd het in het voorjaar eens over een (PEPP), een nieuw type pensioenregeling.

Artikelen over andere onderwerpen

Arbeidsdiscriminiatie bij sollicitaties

Het kabinet Rutte III heeft extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. De inspectie SZW houdt toezicht op naleving en kan boetes opleggen. 

Nieuwe ZZP-wetgeving

Het kabinet is al enige tijd bezig met het ontwikkelen van een nieuwe wet voor de relatie tussen opdrachtgever en zzp’er. Deze moet de Wet deregulering beoordelingskader arbeidsrelaties (Wet DBA) vervangen.

Nieuwe Europese richtlijn flexwerkers 

Flexwerkers in de Europese Unie (EU) met een arbeidscontract van meer dan twaalf uur per maand hebben dit jaar meer rechten gekregen. Wat houdt de richtlijn precies in?

Nieuw toezichthouder voor grensoverschrijdende arbeid

Misbruik bij grensoverschrijdend werk voorkomen. Dat wordt de voornaamste missie van de ELA, de Europese Arbeidsautoriteit. 

Artikelen die interessant zijn voor ondernemers

Soepel werken met thuiswerkers? Maak duidelijke afspraken

Thuiswerken is populair. Volgens het CBS werkte vorig jaar in ons land al bijna 1 op de 3 werknemers regelmatig of af en toe thuis . Maar wat betekent dit voor u als werkgever?

Beschuit met muisjes? De nieuwe regels voor kraamverlof

Kraamverlof, geboorteverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof. Hoe u het ook noemt: als u een medewerker in dienst heeft waarvan de partner is bevallen, geldt er nu voor die medewerker een uitgebreider verlof.

Loondoorbetaling bij ziekte: hulp op komst voor ondernemers

Vooral kleine ondernemers liggen er wakker van: de verplichting om een groot deel van het loon van een langdurig zieke medewerker door te betalen. Maar goed nieuws. De overheid en zorgverzekeraars werken namelijk hard aan de MKB Verzuim-ontzorgverzekering.