Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Nederland moet ouderschapsverlof aanpassen vanwege EU-richtlijn

Het Europees Parlement heeft onlangs een nieuwe richtlijn voor ouderschapsverlof, kraamverlof, mantelzorgverlof en flexibele werktijden goedgekeurd. De lidstaten van de EU moeten binnen drie jaar voldoen aan de nieuwe regels. Wat betekent dit voor de Nederlandse situatie?
Begin 2019 heeft de Europese Unie (EU) afgesproken dat iedere ouder recht krijgt op minimaal vier maanden ouderschapsverlof, waarvan twee maanden betaald. Deze twee maanden mogen de ouders niet aan elkaar overdragen. De wijziging moet leiden tot een betere verdeling van de zorgtaken. De lidstaten bepalen zelf de hoogte van de uitkering over de twee maanden. 
Dit heeft gevolgen voor het huidige Nederlandse ouderschapsverlof. Na de kraamtijd mogen de moeder en partner in Nederland momenteel allebei zes maanden onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Vaak gebeurt dat gespreid, zodat ze in deeltijd kunnen werken. De verlofuren blijven geldig tot de achtste verjaardag van het kind. Deze hele periode is onbetaald, tenzij er in een cao andere afspraken over staan. Nu komt er dus een verplichting om een deel van deze verlofperiode te betalen.
Nederland heeft zich steeds verzet tegen de wijziging van het ouderschapsverlof, maar minister Koolmees heeft beloofd dat Nederland aan de invoering van een betaalde regeling gaat werken. Koolmees wil eind 2019 klaar zijn met een plan voor aanpassing van het ouderschapsverlof. 
De betaling over de betaalde twee maanden ouderschapsverlof moet zo hoog zijn dat gezinnen volgens de EU ‘een fatsoenlijke levensstandaard’ houden. Daarom wordt de nieuwe betaling in Nederland waarschijnlijk minimaal 70 procent van het loon. Anders kunnen mensen met het minimumloon onder bijstandsniveau uitkomen. Vanuit Europa is niet duidelijk of de werkgevers of de overheid gaan betalen. Landen mogen zelf beslissen wie het verlof financiert.
Verder besloot de EU dat partners in Europa recht krijgen op minimaal tien dagen kraamverlof na bevalling van hun man of vrouw. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen fulltime of parttimewerk. Werkgevers moeten over die periode tenminste het loon betalen dat ze uitkeren bij ziekte. Dat is in Nederland minimaal 70 procent van het loon. De nieuwe regeling is ook van toepassing op partners van gelijk geslacht in landen die dat nationaal hebben geregeld.
De nieuwe richtlijn heeft voor het kraamverlof in Nederland geen grote gevolgen. De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) geeft werknemers sinds 1 januari 2019 al recht op één keer de wekelijkse arbeidsduur betaald verlof na de bevalling van hun partner. Dit wordt per 1 juli 2020 uitgebreid met een verlof met een maximale duur van vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur.

De lidstaten hebben drie jaar de tijd (tot 4 april 2022) voor invoering van de nieuwe richtlijn. Nederland voldoet met de WIEG vanaf 2020 al grotendeels aan deze maatregel. Alleen parttimers die minder dan 13 uur per week werken komen met de WIEG niet aan de tien dagen betaald verlof (13 uur + 5 x 13 uur (65 uur) = 78 uur, oftewel 9,75 werkdagen). Voor deze werknemers zou het kabinet dan nog een oplossing moeten bedenken.

Verder krijgen werknemers recht op jaarlijks vijf dagen (onbetaald) mantelzorgverlof. Ook mogen ouders voortaan hun werkgever vragen om flexibele werktijden. Dit heeft geen gevolgen voor Nederland. Mantelzorgende werknemers kunnen hier momenteel al betaald kortdurend zorgverlof (2 keer aantal werkuren per week binnen 12 maanden) en onbetaald langdurend zorgverlof (in 12 maanden 6 keer het aantal werkuren per week) opnemen. Het Europese plan voor flexibele werktijden bestaat in Nederland al via de Wet flexibel werken.
Let erop dat werknemers voldoende verlof opnemen voor zorgtaken en hun ouderschap. Licht ze hierover voor en maak duidelijk dat terecht verlof opnemen niet ten koste gaat van hun loopbaan. Dat beperkt hun privébelasting en leidt ertoe dat ze beter en gemotiveerder functioneren.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals.
Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.