Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Beschuit met muisjes? De nieuwe regels voor kraamverlof

Kraamverlof, geboorteverlof, vaderschapsverlof en partnerverlof. Hoe u het ook noemt: als u een medewerker in dienst heeft waarvan de partner is bevallen, geldt er nu voor die medewerker een uitgebreider verlof.

Uitbreiding kraamverlof

Partners kregen na de geboorte van hun kind altijd 2 dagen kraamverlof. De overheid vond dat zelf ook wat weinig. Vanaf 1 januari van dit jaar is dat verlof dus uitgebreid. Partners hebben nu recht op ‘eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof’.
Werkt de medewerker bijvoorbeeld 5 dagen per week en 6 uur per dag. Dan krijgt hij of zij dus 30 uur verlof (5 x 6 = 30). En die 30 uur komen dan voor rekening van de werkgever. U bent dus verplicht om tijdens het opgenomen verlof het loon normaal door te betalen. 
Als een medewerker van u gebruik maakt van kraamverlof, kan hij of zij dit naar eigen inzicht opnemen. Maar niet onbeperkt: het recht om kraamverlofdagen op te nemen geldt tot 4 weken na de geboorte van het kind. Wie er recht op heeft? Natuurlijk echtgenotes, geregistreerde partners en personen die ongehuwd met de moeder van het pasgeboren kind samenwonen. Maar ook een ander die het kind erkent, kan er een beroep op doen. Zij kunnen dat verlof opnemen vanaf de 1e dag dat het kind bij de moeder verblijft. 
Elke ouder weet hoe intensief de kraamperiode is. Daarbij is het belangrijk dat de partner er echt is voor de moeder en het pasgeboren kind. Dat helpt ook om de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten. Voor de overheid waren dat belangrijke redenen om het kraamverlof uit te breiden.
En het blijft niet bij deze uitbreiding van het kraamverlof. Medewerkers kunnen namelijk ook nog eens 5 weken aanvullend kraamverlof opnemen*. Dat kan tot 6 maanden na de geboorte. Als werkgever hoeft u het loon tijdens dat aanvullende verlof niet door te betalen. De medewerker ontvangt tijdens die extra verlofweken wel een uitkering van het UWV. 
Medewerkers moeten het aanvullend kraamverlof in hele weken aanvragen. Willen ze die weken over een langere periode dan 5 weken spreiden? Dat kan, maar alleen in goed overleg met u als werkgever. Maar zoals gezegd: dat aanvullende kraamverlof speelt pas vanaf 1 juli 2020. Genoeg tijd dus nog om u hier als werkgever goed op voor te bereiden.
Download ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’
Naast de uitbreiding van het kraamverlof is er dit jaar nog veel meer veranderd in de arbeidsvoorwaarden. Wilt u als werkgever weer helemaal up-to-date zijn? Download dan ons e-book ‘Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden 2019’. De 17de editie alweer. En ook dit jaar vindt u in dat e-book een onmisbaar en actueel overzicht van de huidige wetgeving.