Kabinet wil minder arbeidsdiscriminatie bij sollicitaties

 Extra maatregelen aangekondigd

Het kabinet Rutte III heeft extra maatregelen aangekondigd om arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie tegen te gaan. De inspectie SZW houdt toezicht op naleving en kan boetes opleggen.
Bij arbeidsdiscriminatie is sprake van ongeoorloofd onderscheid tussen werknemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderscheid op grond van afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, handicap, arbeidsrelatie (fulltime of parttime), godsdienst of levensbeschouwing.
Arbeidsdiscriminatie kan plaatsvinden door de werkgever op de werkvloer, bijvoorbeeld als twee collega’s die hetzelfde presteren verschillend beoordeeld en beloond worden. Daarnaast kan het om pesten door werknemers van een collega gaan. Dat is inclusief niet willen samenwerken met of negeren van een collega. Ook kan arbeidsdiscriminatie optreden bij sollicitaties. Zo laat onderzoek zien dat commissies die sollicitatiebrieven en cv’s zonder naam beoordelen, vaker mensen uitnodigen met een niet-Nederlandse achternaam dan wanneer de naam wel is vermeld.

Het kabinet Rutte III wil werkgevers nu verplichten tot een beleid tegen arbeidsmarktdiscriminatie bij werving en selectie. Overtreding kan leiden tot een boete. De Inspectie SZW moet hierop gaan toezien en mag voortaan bestuursrechtelijk optreden als daar aanleiding voor is. Staatssecretaris Van Ark bereidt hiervoor een wetswijziging voor. Ze biedt deze na de zomer aan de Raad van State aan. Bij de wetswijziging hoort een voorstel om ook bemiddelende partijen op de arbeidsmarkt te verplichten tot het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie. Verder is de inzet van het team arbeidsmarktdiscriminatie van de Inspectie SZW verdubbeld. Ook is een onderzoeksprogramma van onder andere TNO en het ministerie van SZW gestart voor het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie.
Arbeidsdiscriminatie demotiveert werknemers en maakt ze onzeker. Daarbij kunnen ze gezondheidsklachten krijgen en minder productief worden. Als ze hierdoor gaan verzuimen, is de stap terug naar werk extra moeilijk. Dat is voor de werknemer heel vervelend en bovendien kost het u als werkgever veel geld. Daarnaast is het niet goed voor een samenleving als mensen vanwege discriminatie stelselmatig niet worden aangenomen en daardoor gedemotiveerd raken. 
Een werkgever moet volgens de Arbowet werknemers beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Hieronder valt een eigen beleid tegen arbeidsdiscriminatie. Doet hij dat niet, dan kan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maatregelen nemen of uiteindelijk zelfs een boete opleggen.
Het beleid tegen arbeidsdiscriminatie kan opgenomen worden in de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). Hierbij geeft de werkgever aan in welke situaties medewerkers te maken kunnen krijgen met discriminatie. Hier moeten maatregelen tegen genomen worden, denk aan het benoemen van een vertrouwenspersoon, voorlichten van werknemers over arbeidsdiscriminatie, mogelijkheid tot onderzoek met waarborging van de anonimiteit, het opstellen van gedragscode met sancties en een klachtenprocedure. Instrueer daarnaast uw leidinggevenden hoe ze arbeidsdiscriminatie kunnen herkennen, voorkomen en aanpakken. Tip: benadruk dat de leidinggevenden zelf het goede voorbeeld moeten geven.

Op het Arboportaal van het ministerie van SZW staat informatie over arbeidsdiscriminatie. In juni 2019 is het ministerie de campagne Verderkijkers gestart. Op de website verderkijkers.nl staat informatie over het voorkomen van discriminatie en het stimuleren van gelijkwaardigheid op de werkvloer. Hier staan ook tips om zo breed en objectief mogelijk personeel te werven. 
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals. Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.