Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Geboorteverlof

Sinds 1 januari 2019 zijn de twee dagen kraamverlof en drie dagen ouderschapsverlof vervangen door geboorteverlof. Dat is één keer de wekelijkse arbeidsduur door de werkgever betaald verlof voor partners. Per 1 juli 2020 komt hier nog vijf weken aanvullend geboorteverlof bij. Dit is geregeld in de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). 
Partners kregen tot 2019 na de geboorte twee dagen door de werkgever betaald kraamverlof. Direct daarna konden ze drie dagen meestal onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Hiervoor is betaald geboorteverlof in de plaats gekomen. Dit is eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Iemand met een fulltime werkweek heeft recht op 40 uur geboorteverlof. Een parttimer die wekelijks zes dagen twee uur werkt mag twaalf uur verlof opnemen. Alleen partners in loondienst hebben recht op geboorteverlof.

De werkgever betaalt tijdens dit geboorteverlof het loon van de werknemer volledig door. Partners kunnen het geboorteverlof direct na de geboorte opnemen, maar dit mag ook later zolang het binnen de eerste vier weken na de bevalling is. Er mogen geen voorwaarden gesteld worden aan de opname van dit verlof. Collectieve afspraken die afwijken in het nadeel van de werknemer en voor 1 januari 2019 zijn ingegaan, gelden tot het einde van de looptijd, maar uiterlijk tot 1 juli 2019.
Per 1 juli 2020 komt hier nog een aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf werkweken bij. De partner krijgt dan een uitkering van UWV van 70 procent van het dagloon. Hiervoor geldt een maximum van 70 procent van het maximumdagloon.
Ook voor dit verlof is de arbeidsduur per week het uitgangspunt. Een parttimer die drie dagen per week werkt, heeft recht op maximaal vijf maal drie dagen aanvullend geboorteverlof. Werknemers moeten dit verlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte. Voorwaarde is verder dat de partner eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt.

Daarnaast moet de werknemer het aanvullende geboorteverlof in hele weken aanvragen. In overleg met de werkgever mag hij of zij het aanvullend verlof over een langere periode dan vijf weken spreiden. Werknemers mogen ook minder dan vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag de werkgever in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren.

Verder is vanwege de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders per 1 januari 2019 verlengd van vier naar zes weken. Hiervoor blijft een uitkering van UWV gelden ter hoogte van 100 procent van het dagloon. Daarnaast blijft het onbetaalde ouderschapsverlof gewoon bestaan, met uitzondering van de drie eerder genoemde dagen die vervallen. Ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen tot de achtste verjaardag van het kind. Het betreft onbetaald verlof van 26 keer het aantal arbeidsuren per week.
De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat vaker en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Dit moet leiden tot een betere binding tussen partner en kind. Andere doelen van de WIEG zijn meer zorg door de partner voor het kind en een meer evenwichtige werk-privébalans.
Daarnaast moeten vrouwen er meer ruimte door krijgen voor deelname aan de arbeidsmarkt. Houdt voor uw planning en rooster rekening met het aanvullende geboorteverlof in 2020. Medewerkers met een partner die een kind krijgt, zult u dan vaak meerdere weken moeten missen.
De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat vaker en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Dit moet leiden tot een betere binding tussen partner en kind. Andere doelen van de WIEG zijn meer zorg door de partner voor het kind en een meer evenwichtige werk-privébalans.
Daarnaast moeten vrouwen er meer ruimte door krijgen voor deelname aan de arbeidsmarkt. Houdt voor uw planning en rooster rekening met het aanvullende geboorteverlof in 2020. Medewerkers met een partner die een kind krijgt, zult u dan vaak meerdere weken moeten missen.

Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals. Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl