Wegwijs in arbeidsvoorwaarden

Fiets van de zaak wordt eenvoudiger

De regels voor de fiets van de zaak gaan vanaf 2020 veranderen. Net als voor auto’s van de zaak komt er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Voor fietsen die u ter beschikking stelt aan werknemers hoeven u en de medewerkers geen complexe administratie meer bij te houden.
Als een werkgever een fiets ter beschikking stelt aan een werknemer, dan blijft de fiets eigendom van de werkgever. In de huidige situatie is de fiets onbelast als de werknemer deze alleen gebruikt voor reizen naar het werk. Bij privégebruik beschouwt de belastingdienst de waarde in het economisch verkeer van het privégebruik als belastbaar loon van de werknemer.
Het gaat dan om het aantal privékilometers vermenigvuldigd met de fiscaal onbelaste kilometervergoeding voor fietsen (0,19 euro in 2019) . Hiervan gaat een eventuele eigen bijdrage van de werknemer af. Medewerkers moet hiervoor voor hun fiets precies bijhouden hoeveel kilometers ze afleggen voor hun werk en hoeveel in hun vrije tijd. Van het privébedrag moeten ze de kosten voor onderhoud en verzekeringen aftrekken. Deze rompslomp maakt de fiets van de zaak niet erg aantrekkelijk.

Dit wordt vanaf 2020 eenvoudiger. Stelt u een fiets, elektrische fiets of speed pedelec (snelle elektrische fiets) ter beschikking aan een werknemer dan gaat er een forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de bedrijfsfiets gelden. Dit is vergelijkbaar met het privégebruik van auto’s van de zaak.
 De nieuwe regeling houdt in dat er jaarlijks 7 procent van de waarde van de adviesprijs van de door u ter beschikking gestelde fiets bij het belastbaar inkomen van de betreffende werknemer komt. Dit betekent dat de fiets de medewerker vanaf 2020 een vast bedrag van hooguit enkele tientallen euro’s per maand kost. Dat scheelt een complexe administratie. Voor de toepassing van de nieuwe regeling geldt het woon-werkverkeer overigens ook als privégebruik.
Medewerkers die de fiets van de zaak gebruiken, ontvangen geen onbelaste kilometervergoeding voor de gemaakte kilometers. Ze hebben namelijk afgezien van de 7 procent fiscale bijtelling geen kosten aan de fiets. De nieuwe regeling moet het aantrekkelijker maken om met de fiets naar het werkte gaan. Dat is beter voor het milieu en wellicht voor de gezondheid van de werknemer.

Voor medewerkers die met een eigen fiets naar het werk komen of de fiets voor een zakelijke reis gebruiken, geldt de al genoemde onbelaste kilometervergoeding van 0,19 euro per kilometer. Deze 0,19 euro per kilometer is voor alle kosten die met de fiets te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van verzekeringen, onderhoud, regenkleren en dergelijke. Dit blijft ook in de nieuwe situatie het geval. De vergoeding of verstrekking van een fiets is momenteel belast loon. U kunt de fiets alleen (deels) onbelast vergoeden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ook deze regel blijft in 2020 van kracht.
Het kan gunstig zijn om een plan voor fietsen van de zaak voor uw medewerkers te maken. Daarmee kunt u de fiets van de zaak tot standaard onderdeel van de arbeidsvoorwaarden maken en onder gelijke voorwaarden aan de medewerkers aanbieden. Hoe meer medewerkers gebruik maken van de fiets van de zaak, hoe gemakkelijker het voor u is om fietsen tegen gunstige kosten en voorwaarden aan te schaffen. Datzelfde geldt voor onderhoudscontracten en verzekeringen.
Wegwijs in arbeidsvoorwaarden
Het e-book ‘Wegwijs in arbeidsvoorwaarden’ van Centraal Beheer is onmisbaar voor ondernemers, managers en HR-professionals. Lees alles over wetten en regels, veelgestelde vragen en slimme tips rondom arbeidsvoorwaarden.
Bron: PWnet.nl