VvE Meerkeuzepolis

Iedere VvE is verplicht een Gebouwenverzekering te sluiten voor de gemeenschappelijke eigendommen. Ook moet u uw aansprakelijkheid goed verzekeren. Voor al deze zaken biedt onze VvE Meerkeuzepolis uitkomst. Onze verzekeringen dekken de risico's. En u heeft rechtstreeks contact met specialisten; zij ondersteunen u graag met tips en advies.

Ja, sinds 1 juli 2008 moeten alle ondernemingen en rechtspersonen in Nederland zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit geldt dus ook voor VvE’s. Dit kost € 50,-. Is uw VvE opgericht vóór 1972? Dan hoeft u de VvE niet in te schrijven.

Nee, dit kan helaas niet. U ontvangt één factuur met daarop de totaalpremie.

Centraal Beheer heeft overeenkomsten afgesloten met VvE Belang en Vereniging Eigen Huis. Binnen deze overeenkomsten is afgesproken dat hun leden korting op de premie krijgen.

Jazeker, dat kan. U kunt kiezen voor betaling per maand, per kwartaal of per jaar. Bij betaling per maand en kwartaal vindt automatische incasso plaats. Bij betaling per jaar kunt u kiezen uit betaling per acceptgiro of per automatische incasso.

Bij een individuele verbouwing wordt het appartement meer waard. Dit heet ´meerwerk´. Meestal is het eindresultaat van zo'n verbouwing, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken, meeverzekerd via een inboedelverzekering. Dat is in verhouding duur. De VvE Meerkeuzepolis biedt de mogelijkheid dit meerwerk tegen een lagere premie mee te verzekeren.

Hoeveel kost het om een appartementencomplex opnieuw te bouwen? Dat is na een brand vaak lastig te bepalen. Zorg dus dat de VvE altijd weet hoe hoog de herbouwwaarde is. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in de oorspronkelijke staat te herbouwen. Dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde! De juiste herbouwwaarde kunt u laten vaststellen via een taxatierapport; bij een bestaand gebouw treft u de herbouwwaarde aan in de polis van uw bestaande gebouwen- of opstalverzekering. Als deze waarde tot stand is gekomen via een taxatie (niet ouder dan zes jaar) kunnen we deze overnemen. U krijgt dan voor het restant van de geldigheidsduur van de taxatie de garantie tegen onderverzekering. Heeft u VvE maximaal tien appartementen en zijn er geen bedrijfsruimtes aanwezig in het gebouw (winkels, kantoren, zorginstellingen et cetera)? Dan kunt u gebruikmaken van een regeling waarbij we uitgaan van een standaard verzekerd bedrag: u ontvangt dan tot €350.000 per appartement de garantie tegen onderverzekering, maar betaalt slechts premie uitgaande van €200.000 per appartement.

Onderverzekering kan grote gevolgen hebben. Stel dat een VvE de herbouwwaarde 20% te laag heeft ingeschat; dan krijgt men bij schade ook 20% minder uitbetaald. Het tekort moeten de eigenaren zelf betalen. Bij een schade van € 40.000, moeten de eigenaren in dit geval dus € 8.000 zelf betalen.

Bij een ontploffing of explosie kan de fundering van uw complex ontzet of beschadigd raken. Door de fundering mee te verzekeren, zijn de kosten van het herstel meeverzekerd. DIt is overigens niet het geval wanneer de fundering uit eigen gebrek, bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud, schade oploopt.

Als VvE bent u wettelijk gezien eigenaar van de opstal en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schade die de opstal veroorzaakt. Denk hierbij aan een gevelplaat die losschiet van het complex en iemand bezeerd. Of aan een lek in de garage dat schade toebrengt aan de daar geparkeerde auto's. De particuliere verzekeringen van de eigenaren vergoedt deze schade niet, de Aansprakelijkheidsverzekering van de VvE Meerkeuzepolis wel.

Vaak is dit glas al verzekerd via de verhuurder. Mocht dat niet het geval zijn, dan is het wel mogelijk te kiezen voor een aanvullende dekking om dit glas toch mee te verzekeren.

 

Lekslaan wil zeggen dat er een lekkage van de luchtspouw ontstaat. De droge lucht komt dan in aanraking met de vochtige buitenlucht, waardoor aan de binnenzijde van het glas condens ontstaat. Na verloop van tijd gaat de kalk uit het condens zich aan de binnenkant vormen tot vlekken in de ruit. Binnen de Glasverzekering van de VvE Meerkeuzepolis kunt u het lekslaan van isolerende beglazing aanvullend verzekeren tot 10 jaar na de fabrikagedatum van het glas.

Jazeker, de waarde van de zonnepanelen wordt dan bij de herbouwwaarde van het complex opgeteld en via een aanvullende clausule in uw Gebouwenverzekering opgenomen.

Ja, onze Glasverzekering betaalt ook de kosten van noodvoorzieningen. Als u bijvoorbeeld kapotte ruiten moet laten dichtmaken en de rekening daarvan zelf al heeft betaald.

Ja. met de Glasverzekering verzekert u al het lichtdoorlatende binnen- en buitenglas. Zoals glas in (dak)ramen, deuren, overkappingen en balkonafscheidingen.

Neem bij glasschade altijd eerst contact met ons op. Dit kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week doen. Bij nood regelen wij binnen enkele uren een herstelbedrijf. Vervangt u een kapotte ruit toch liever zelf? Doe dit dan alleen na overleg met ons. Alleen dan betalen we de kosten die u hiervoor maakt. Uw herstelwerk moet net zo goed zijn als het werk van de glaszetters die wij inschakelen.

Nee, dit kan helaas niet. De Glasverzekering is alleen afsluitbaar in combinatie met onze Gebouwenverzekering.

De juristen van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand helpen u met rechtsbijstand. Indien nodig schakelen we externe deskundigen in.

De Rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van externe deskundigen tot € 25.000,- per gebeurtenis

Ja, u mag de Rechtsbijstandverzekering op elk gewenst moment sluiten. De wachttermijn is 3 maanden. Alleen het juridische geschil dat u op dat moment al heeft, is niet verzekerd.

Vrijwilligers vervullen binnen uw VvE een belangrijke rol. Ze nemen veel onderhoudswerk voor hun rekening en lopen daarbij risico op letsel.

Nee, met de Ongevallenverzekering Vrijwilligers verzekert u in één keer alle vrijwilligers die u inschakelt.

  • Een van de VvE bestuursleden heeft verzuimd om de garantieperiode van een liftinstallatie te verlengen, terwijl dit wel zo was besloten in de VvE vergadering. Na het verstrijken van de garantieperiode ontstaat een omvangrijke schade, die niet meer onder garantie valt. De leden van de VvE stellen de bestuursleden privé aansprakelijk voor de kosten.
  • Tijdens een algemene VvE-vergadering wordt besloten tot groot onderhoud. Het bestuur geeft opdracht aan een aannemer en doet een aanbetaling. De aannemer gaat echter failliet. Omdat het bestuur vooraf geen onderzoek heeft gedaan naar de financiële positie van de aannemer, stellen de bewoners de bestuurleden persoonlijk aansprakelijk voor de financiële schade

Ja, de verzekering kan niet worden afgesloten door:

  • een VvE met een negatief eigen vermogen.
  • een slapende VvE (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VvE vergaderingen).
  • een VvE die niet voldoen aan artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VvE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten).

Een schade kunt u op elk moment bij ons melden. 24 uur per dag. U belt gewoon (055) 579 7777. Voor een schade aan een ruit hebben wij een speciaal nummer. Dat is 0800 0229955; wij kunnen u dan meteen helpen.

Als u een beroep wilt doen op uw rechtsbijstandverzekering dan belt u ons tijdens kantooruren. Het telefoonnummer van onze juridische afdeling is: (088) 4622386.

U kunt uw schade uiteraard ook online bij ons aanmelden. Vul hier uw schade online in.

Een taxatie moet gedaan worden door een beëdigd taxateur. Dan biedt de taxatie u de nodige garantie. Via Centraal Beheer kunt u gebruik maken van een voordelige aanbieding. Daarvoor hebben wij afspraken gemaakt. De kosten zijn: € 25,- per appartement met een minimum van € 325,- (incl. BTW). Voor complexen met meer dan 100 appartementen gelden afwijkende tarieven.

Voor een taxatie, bel (055) 579 8115.

Bij een calamiteit waardoor u appartement onbewoonbaar is zorgen wij gratis voor een tijdelijk verblijf. Deze regeling geldt niet voor huurders.

Verhuur van u appartement is gewoon verzekerd. U betaalt geen extra toeslag. Ook zijn er geen beperkende voorwaarden

Als er een grote schade aan het appartement is waardoor de huurder het appartement niet kan bewonen en u dus inkomsten mis loopt dan vergoedt de VvE Meerkeuzepolis de huurinkomsten die u mis loopt. De maximale termijn is 52 weken.

Opruimingskosten zijn verzekerd tot 10% van de herbouwwaarde en tot 50 meter buiten de kadastrale erfscheiding.

Deze is standaard in onze voorwaarden opgenomen en geldt voor iedere VvE die bij ons verzekerd is.