Milieuschadeverzekering


Is uw gebouw al wat ouder? Is er wellicht asbest aanwezig, of een opslagtank? Dan kan dit schade aan het milieu veroorzaken. Met de Milieuverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen hiervan. Komt er tijdens een brand asbest vrij uit oude balkonplaten? Of blijkt de tank te lekken? Dan neemt deze verzekering u veel zorgen uit handen.

De standaarddekkingen

De Milieuverzekering kent een uitgebreide dekking:

  • Saneringskosten van bodem, grond, grond- en/of oppervlaktewater.
  • Kosten voor het opruimen van asbest en de kosten van experts.
  • Kosten die u maakt om milieuschade te voorkomen.
  • Het herstel van bestrating en beplanting als dit nodig is na de sanering.
  • Herstelkosten van andere schade die komt door een sanering.
  • Kosten van rechtsbijstand.

Wat niet verzekerd is

Met de Milieuverzekering is uw VvE natuurlijk goed verzekerd. Toch is niet alle schade verzekerd. Zo is schade die ontstaat na opzet niet verzekerd. In onze Polisvoorwaarden VvE Meerkeuzepolis leest u precies wanneer u niet bent verzekerd.

 

Nieuwe voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die vanaf 01 november 2016 ingaan.

Bent u al klant of heeft u een offerte van ons?

Dan kan het zijn dat er andere voorwaarden geldig zijn. Klik hier om te bekijken welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Hiervoor heeft u een kenmerk nodig. Deze vindt u op uw polisblad of offerte. Het kenmerk heeft 3 tot 5 letters en 2 cijfers