Gebouwenverzekering


Als VvE bent u eigenaar van uw gebouw. Schade eraan, bijvoorbeeld door storm of brand, kan grote gevolgen hebben. Met de Gebouwenverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van materiële schade aan het gebouw. Wat als uw gebouw na een storm een flinke lekkage heeft? En dat kortsluiting tot overmaat van ramp een brand in de berging veroorzaakt? Dan neemt deze verzekering u veel zorgen uit handen. De Gebouwenverzekering is voor VvE's wettelijk verplicht.

De standaarddekkingen

Wij bieden u binnen de Gebouwenverzekeringen standaard de uitgebreide Gevarendekking. Deze dekt schade aan uw gebouw(en) die ontstaan is door:

 • brand
 • blikseminslag
 • blussen van brand
 • inbraak
 • inductieschade na een bliksem
 • lucht- of ruimtevaartuigen die neerstorten
 • ontploffing
 • storm en hagel
 • vandalisme, nadat de dader in het gebouw binnengedrongen is
 • water

Het belang van de juiste herbouwwaarde

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in de oorspronkelijke staat te herbouwen. Let op: dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde. Bij een bestaand gebouw treft u de taxatie van de herbouwwaarde aan in de polis van uw bestaande gebouwen- of opstalverzekering. Als deze taxatie niet ouder is dan zes jaar kunnen we deze overnemen. Ook kunt u een schatting gebruiken bij de berekening, en binnen 3 maanden de definitieve taxatiewaarde bepalen. U bent dan direct verzekerd en u heeft een garantie tegen onderverzekering. Centraal Beheer Achmea kan deze taxatie op verzoek voor u regelen tegen een scherp tarief.

Heeft uw VvE maximaal tien appartementen en zijn er geen bedrijfsruimtes aanwezig in het gebouw (winkels, kantoren, zorginstellingen et cetera)? Dan kunt u gebruikmaken van een regeling waarbij we uitgaan van een standaard verzekerd bedrag: u ontvangt dan tot € 350.000 per appartement de garantie tegen onderverzekering, maar betaalt slechts premie uitgaande van € 200.000 per appartement."

De aanvullende dekkingen

Naast de uitgebreide Gevarendekking kunt u binnen de Gebouwenverzekering kiezen voor een aanvullende dekking, namelijk de fundering. Deze dekt de schade wanneer, bijvoorbeeld na een explosie, de fundering moet worden vervangen dan wel hersteld. Precies weten waarvoor u met deze aanvullende dekking verzekerd bent? Dan kunt u hier de polisvoorwaarden Gebouwenverzekering online doorbladeren of downloaden naar uw computer.

Wat niet verzekerd is

Met de Gebouwenverzekering is uw VvE natuurlijk goed verzekerd. Toch is een schade soms niet verzekerd. Bijvoorbeeld bij een overstroming, een aardbeving of bij vandalisme aan de buitenzijde van het gebouw. In onze polisvoorwaarden Gebouwenverzekering leest u precies wanneer u niet bent verzekerd.

De voordelen

 • Bij schade kunt rekenen op snelle, deskundige hulp.
 • U heeft een uitgebreide dekking.
 • Schadeherstel in natura zodat u er geen omkijken naar heeft.

Veelgestelde vragen

Meld dit meteen! Dat kunt u dag en nacht doen. Wij zorgen voor snel schadeherstel en snelle afhandeling van de financiën. Schade melden

Bij een individuele verbouwing wordt het appartement meer waard. Dit heet ´meerwerk´. Meestal is het eindresultaat van zo'n verbouwing, bijvoorbeeld een nieuwe badkamer of keuken, meeverzekerd via een inboedelverzekering. Dat is in verhouding duur. De VvE Meerkeuzepolis verzekert dit meerwerk tegen een lagere premie.

Hoeveel kost het om een appartementencomplex opnieuw te bouwen? Dat is na een brand vaak lastig te bepalen. Zorg dus dat de VvE altijd weet hoe hoog de herbouwwaarde is. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om het gebouw in de oorspronkelijke staat te herbouwen. Dit staat los van de marktwaarde of verkoopwaarde! De juiste herbouwwaarde kunt u laten vaststellen via een taxatierapport; bij een bestaand gebouw treft u de herbouwwaarde aan in de polis van uw bestaande gebouwen- of opstalverzekering. Als deze waarde tot stand is gekomen via een taxatie (niet ouder dan zes jaar) kunnen we deze overnemen. U krijgt dan voor het restant van de geldigheidsduur van de taxatie de garantie tegen onderverzekering. Heeft u VvE maximaal tien appartementen en zijn er geen bedrijfsruimtes aanwezig in het gebouw (winkels, kantoren, zorginstellingen et cetera)? Dan kunt u gebruikmaken van een regeling waarbij we uitgaan van een standaard verzekerd bedrag: u ontvangt dan tot €350.000 per appartement de garantie tegen onderverzekering, maar betaalt slechts premie uitgaande van €200.000 per appartement.

Onderverzekering kan grote gevolgen hebben. Stel dat een VvE de herbouwwaarde 20% te laag heeft ingeschat; dan krijgt men bij schade ook 20% minder uitbetaald. Het tekort moeten de eigenaren zelf betalen. Bij een schade van € 400.000, moeten de eigenaren in dit geval dus € 80.000 zelf betalen.

Bij een ontploffing of explosie kan de fundering van uw complex ontzet of beschadigd raken. Door de fundering mee te verzekeren, zijn de kosten van het herstel meeverzekerd. DIt is overigens niet het geval wanneer de fundering uit eigen gebrek, bijvoorbeeld door achterstallig onderhoud, schade oploopt.

Jazeker, de waarde van de zonnepanelen wordt dan bij de herbouwwaarde van het complex opgeteld en via een aanvullende clausule in uw Gebouwenverzekering opgenomen.

 

Nieuwe voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die vanaf 01 november 2016 ingaan.

Bent u al klant of heeft u een offerte van ons?

Dan kan het zijn dat er andere voorwaarden geldig zijn. Klik hier om te bekijken welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Hiervoor heeft u een kenmerk nodig. Deze vindt u op uw polisblad of offerte. Het kenmerk heeft 3 tot 5 letters en 2 cijfers