Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


U neemt als bestuurder beslissingen voor uw VvE. Soms pakt zo'n beslissing onbedoeld verkeerd uit en stelt iemand u aansprakelijk voor schade. Zorg dat u niet aansprakelijk bent met uw privévermogen. Verzeker u met onze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor uw aansprakelijkheid als bestuurslid. Een menselijke fout van uw kant zorgt voor financiële schade? Of binnen uw VvE was, zonder dat u er weet van had, een frauderende penningmeester actief? Dan neemt deze verzekering u veel zorgen uit handen.

De standaarddekkingen

Met deze Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geniet u een uitgebreide standaarddekking. Uw privévermogen is beschemd tegen claims over:

 • uw wettelijke bestuurdersaansprakelijkheid
 • het niet naar behoren uitvoeren van uw taken als bestuurslid
 • onzorgvuldig handelen tegenover andere personen
 • nalatigheid.

De aanvullende dekkingen

Binnen de Bestuurdersaansprakelijkheid is sprake van een standaarddekking van € 250.000. Deze kunt u via een aanvullende dekking verhogen naar € 500.000. Dit kan met name voor de grotere VvE's van belang zijn.

Wat niet verzekerd is

Met de Bestuurdersaansprakelijkheid bent u binnen uw VvE natuurlijk goed verzekerd. Toch is een schade soms niet verzekerd. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van opzet. In onze polisvoorwaarden Aansprakelijkheid voor bestuurders leest u precies wanneer u niet bent verzekerd

De voordelen

 • Bij claims kunt u rekenen op snelle, deskundige hulp.
 • U heeft een uitgebreide dekking.
 • U kunt naar wens het verzekerde bedrag verhogen.

Veelgestelde vragen

De VvE sluit de verzekering af en betaalt ook de premie.

 • Een van de bestuursleden van de VvE heeft een schilder de opdracht gegeven tot een omvangrijke schilderklus. Na afronding van de klus blijkt er echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VvE de factuur niet kan betalen. De aannemer stelt de bestuurleden privé aansprakelijk.
 • Tijdens een algehele VvE-vergadering wordt besloten tot groot onderhoud. Het bestuur geeft opdracht aan een aannemer en doet een aanbetaling. De aannemer gaat echter failliet. Omdat het bestuur vooraf geen onderzoek heeft gedaan naar de financiële positie van de aannemer, stellen de bewoners de bestuurleden persoonlijk aansprakelijk voor de financiële schade

Ja, de verzekering kan niet worden afgesloten door:

 • een VvE met een negatief eigen vermogen.
 • een slapende VvE (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VvE vergaderingen).
 • een VvE die niet voldoen aan artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VvE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten).

 

Nieuwe voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die vanaf 01 november 2016 ingaan.

Bent u al klant of heeft u een offerte van ons?

Dan kan het zijn dat er andere voorwaarden geldig zijn. Klik hier om te bekijken welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Hiervoor heeft u een kenmerk nodig. Deze vindt u op uw polisblad of offerte. Het kenmerk heeft 3 tot 5 letters en 2 cijfers