Aansprakelijkheidsverzekering


Als VvE bent u eigenaar van uw gebouw. Wanneer uw gebouw schade toebrengt aan derden, bijvoorbeeld door een loslatende gevelplaat, kan dat grote gevolgen hebben. Met de Aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade die het gebouw aan derden toebrengt. Wat als een bezoeker van het gebouw struikelt over een losliggende drempel en een been breekt? Of dat een lek in de parkeergarage schade veroorzaakt aan de daar geparkeerde auto's? Dan neemt deze verzekering u veel zorgen uit handen. De Aansprakelijkheidsverzekering is voor VvE's verplicht, uitgezonderd van deze verplichting zijn VvE's uit 1973 en daarvoor.

De standaarddekkingen

Met de Aansprakelijkheidsverzekering beschermt u het vermogen van uw VvE tegen de financiële gevolgen van een claim. Denk hierbij aan claims betreffende:

  • Materiële schade
  • Letselschade
  • Gevolgschade
  • Proceskosten
  • Rechtsbijstandkosten

De Aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan uw bewoners, maar ook schade aan bezoekers van het gebouw of aan derden die voor u aan het werk zijn in het gebouw. Veroorzaakt een door u ingehuurd bedrijf schade? En hebben zij zelf geen goede verzekering? Ook dan dekt de Aansprakelijkheidsverzekering de schade.

Belangrijk om te weten

Schakelt u derden in om bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw uit te voeren? Zorg dan dat u van tevoren weet hoe de mensen of bedrijven die u inhuurt werken. Houdt een onderhoudsbedrijf zich niet aan de wettelijke veiligheidsregels? Dan is de VvE als opdrachtgever toch vaak (mede-)aansprakelijk voor schade. Ook kan de VvE een boete krijgen van de Arbeidsinspectie. Ook wanneer u als VvE vrijwilligers klusjes laat doen, gelden alle wettelijke veiligheidseisen. Is er schade aan de vrijwilliger of aan andere personen? Dan is de VvE als opdrachtgever aansprakelijk.

Wat is niet verzekerd

Sommige schade is niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door motorrijtuigen valt niet onder deze Aansprakelijkheidsverzekering. Ook niet als de schade door het motorrijtuig ontstaat bij werkzaamheden in opdracht van de VvE. Verder is schade niet verzekerd als er sprake is van opzet. Of wanneer de schade aantoonbaar is veroorzaakt door achterstallig onderhoud. In onze  polisvoorwaarden Aansprakelijkheid voor bedrijven leest u precies wanneer u niet bent verzekerd.

De voordelen

  • Bij schade kunt rekenen op snelle, deskundige hulp.
  • U heeft een uitgebreide dekking.

Veelgestelde vragen

Als VvE bent u wettelijk gezien eigenaar van de opstal en dus ook verantwoordelijk voor eventuele schade die de opstal veroorzaakt. Denk hierbij aan een gevelplaat die losschiet van het complex en iemand bezeert. Of aan een lek in de garage dat schade toebrengt aan de daar geparkeerde auto's. De particuliere verzekeringen van de eigenaren vergoeden deze schade niet, de Aansprakelijkheidsverzekering van de VvE Meerkeuzepolis wel.

 

Nieuwe voorwaarden

Hieronder staan de voorwaarden die vanaf 01 november 2016 ingaan.

Bent u al klant of heeft u een offerte van ons?

Dan kan het zijn dat er andere voorwaarden geldig zijn. Klik hier om te bekijken welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Hiervoor heeft u een kenmerk nodig. Deze vindt u op uw polisblad of offerte. Het kenmerk heeft 3 tot 5 letters en 2 cijfers