Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veel antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Bel ons dan even.

Doet de ingehuurde partij dezelfde werkzaamheden als u? Dan is deze partij ook verzekerd. Doen partijen ander werk voor u? Dan overlegt u met ons of u deze kunt meeverzekeren. Dit hangt onder andere af van de verzekering die de ingehuurde partijen zelf al hebben.

Ja, de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert ook hulppersoneel als uitzendkrachten en stagiair(e)s.

Meestal niet. Dit is zo omdat de leveringsvoorwaarden in uw branche vaak zijn gebaseerd op Nederlands recht. Het hangt daarom van het contract af. Soms kunt u uw verzekering uitbreiden met buitenlandse projecten.

Dat hangt af van uw beroep en van uw algemene leveringsvoorwaarden. Opdrachtgevers kunnen BNA-architecten (en niet-BNA-leden die de DNR 2005 gebruiken) vragen om een bewijs van verzekering. Ingenieursbureaus zijn dit verplicht. Onze Beroepsaansprakelijkheids¬verzekering verzekert de aansprakelijkheid die u heeft door de afspraken in uw contract. De verzekering sluit aan op de raampolissen van BNA, NLingenieurs en Ooa.

Werkzaamheden die u al eerder heeft gedaan, kunt u meestal meeverzekeren. Soms zijn er dan wel aanvullende voorwaarden. Om misverstanden te voorkomen, letten we hier extra op bij het afsluiten van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Ja, sommige schades betalen we niet. Denk onder andere aan schade:

 • Doordat u de aangenomen opdracht niet uitvoert. Of niet op tijd;
 • Doordat u uw werk moet verbeteren, herstellen of opnieuw uitvoeren;
 • Door vertraging omdat u uw werk moet verbeteren, herstellen of opnieuw uitvoeren;
 • Doordat u kosten voor de bouw of prijzen van materialen verkeerd heeft geschat;
 • Doordat u, zonder met ons te overleggen, heeft afgesproken voor extra zaken aansprakelijk te zijn. Denk aan boetes, garanties, vrijwaringen en dergelijke;
 • Doordat u zich niet houdt aan patenten, octrooien, licenties en dergelijke;
 • Die u met opzet veroorzaakt.

Als u precies wilt weten in welke situaties u verzekerd bent en in welke niet, kunt u hier de Polisvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidsverzekering online doorbladeren of downloaden naar uw computer.

De module Uitbreiding Standaardregeling verzekert u voor afwijkingen op de standaardvoorwaarden van uw opdrachtgever. Zo bent u ook buiten de afgesproken standaardlimiet van één honorarium verzekerd. Dit biedt u meer vrijheid bij het aannemen van opdrachten.

Met deze module:

 • bent u verzekerd voor indirecte schade. Bedrijfsschade, productieverlies, verlies van omzet en waardevermindering van producten van uw opdrachtgever zijn verzekerd tot het verzekerde bedrag.
 • is uw aansprakelijkheidstermijn voor opdrachten uitgebreid tot 10 jaar na oplevering. Normaal is dit 5 jaar.
 • bent u verzekerd tot € 1.000.000 per opdracht.
 • bent u tot € 1.000.000 extra verzekerd voor de kosten van verweer en proces.