Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt schade die u oploopt als u aansprakelijk wordt gesteld voor een beroepsfout. Dit tot de afgesproken limiet. Standaard is dit één keer uw honorarium of soms, indien vooraf afgesproken, een hoger bedrag. Er geldt een eigen risico per schade van minimaal €1.250,-.

Enkele voordelen van deze verzekering

  • U heeft altijd een verzekering op maat. Op doorlopende basis en voor een afzonderlijk project.
  • De verzekering sluit aan op uw leveringsvoorwaarden.
  • De verzekering sluit erg goed aan op de leveringsvoorwaarden van de BNA, Ooa en BNI.
  • U krijgt gratis advies over contracten die afwijken van de standaard leveringsvoorwaarde in uw branche.

De aanvullende dekkingen

Wilt u naast de standaarddekkingen extra zekerheid? Dan kunt u kiezen voor de ’Uitbreiding Standaardregeling’. Deze uitbreiding verzekert u voor afwijkingen op de standaardvoorwaarden van uw opdrachtgever. Zo bent u ook buiten de afgesproken standaardlimiet van één honorarium verzekerd. Dit biedt u meer vrijheid bij het aannemen van opdrachten. Zo bent u onder andere ook verzekerd voor indirecte schade, is uw aansprakelijkheidstermijn voor opdrachten uitgebreid tot 10 jaar na oplevering en is er sprake van hogere verzekerde bedragen.

Wat niet verzekerd is

Bij Centraal Beheer Achmea bent u goed verzekerd. Toch zijn er dingen die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld:

  • Schade door het niet of niet tijdig uitvoeren van de (deel)opdracht.
  • Schade door overschrijding van bouwkosten of prijzen door foutieve begrotingen of ramingen.
  • Schade door een milieuaantasting, tenzij deze milieuaantasting het gevolg is van een plotselinge onzekere gebeurtenis.

Voorwaarden

Als u precies wilt weten waarvoor u verzekerd bent, kunt u hieronder de productvoorwaarden Beroepsaansprakelijkheidverzekering of de algemene voorwaarden downloaden naar uw computer:

Hieronder staan de laatste versies van de standaard voorwaarden. Voor uw lopende verzekeringen kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn. Klik hier om te zien welke voorwaarden voor uw polis gelden.