Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de Ongevallenverzekering? Hieronder vindt u een aantal vragen die wij veel horen. Onder elke vraag leest u ons antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

De administratie van de Ongevallenverzekering kost u weinig tijd. U hoeft maar een keer per jaar het aantal werknemers aan ons door te geven. Zo is iedereen altijd goed verzekerd. Ook als iemand stopt met werken. Of als u nieuwe mensen in dienst neemt. Wilt u alleen een groep werknemers verzekeren? Dan kan dit natuurlijk ook.

Nee, de Ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Daar wordt nooit assurantiebelasting over berekend.

De Ongevallenverzekering keert uit bij blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvende invaliditeit en overlijden als gevolg van een ongeluk. Het maakt niet uit wie schuld heeft.

Een ongevallenverzekering is wettelijk niet verplicht. Maar soms staat het wel als arbeidsvoorwaarde in uw cao. Dan bent u contractueel verplicht een ongevallenverzekering te sluiten. Dat kan bij Centraal Beheer voor een lage premie.

U kiest zelf de uitkering:

  • U kunt de uitkering laten afhangen van het salaris, of
  • U of uw werknemer krijgt een vast bedrag bij overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit.

Wanneer er na een ongeval sprake is van blijvend letsel, dan kan de hoogte van de uitkering bepaald worden door de mate van arbeidsongeschiktheid (in hoeverre kan de verzekerde zijn beroep niet meer uitoefenen) of door de mate van invaliditeit (aan de hand van vastgestelde normen voor ieder functieverlies een bepaald uitkeringspercentage, ongeacht of iemand daar arbeidsongeschikt van wordt).

Bij aanvang van de Ongevallenverzekering, bepaalt u normaal gesproken of het bedrag dat éénmalig wordt uitgekeerd bij blijvend letsel als gevolg van een ongeval, op basis van blijvende invaliditeit of blijvende arbeidsongeschiktheid wordt uitgekeerd. Met de keuzeclausule bepaalt u pas ná een ongeval de uitkeringsbasis.

Centraal Beheer Achmea stelt zowel de mate van invaliditeit als de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarna kiest u de gewenste uitkeringsmogelijkheid.Wij keren de schade dan uit. Zo bent u altijd zeker van de meest gunstige uitkering. Kiest u voor de keuzeclausule, dan is de totale jaarpremie 10% hoger.

De meeste bedrijven hebben een Aansprakelijkheidsverzekering die uitkeert als de werkgever inderdaad aansprakelijk is voor het ongeval. Wanneer dit niet zo is zal de werkgever zich vaak moreel aansprakelijk voelen. De Ongevallenverzekering keert altijd uit, ongeacht de schuldvraag.