Meer weten

Uw werknemers, daar zorgt u goed voor. Ook als er iets vervelends gebeurt. Uw werknemer wordt invalide na een ongeval. Of hij overlijdt er zelfs door. Dat kan gevolgen hebben voor het inkomen van hem of zijn gezin. De Ongevallenverzekering helpt dan. Ook kunt u rekenen op een goede service.

Kies de verzekering die bij u past

Krijgt uw werknemer een ongeluk? De Ongevallenverzekering helpt dan.

Voor de hoogte van de uitkering kunt u als werkgever kiezen uit verschillende mogelijkheden:

  • U kunt de uitkering laten afhangen van het salaris, of
  • U of uw werknemer krijgt een vast bedrag bij overlijden, blijvende arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit.

Bij ons heeft u als werkgever de keuze. Wilt u uw werknemers verzekeren voor ongelukken die gebeuren tijdens werktijd? Dan kiest u voor een functieclausule. Wilt u ook ongelukken die buiten werktijd gebeuren verzekeren? Kies dan voor onze 24-uursdekking. Zo is uw werknemer altijd goed verzekerd.

U kiest de hoogte van de uitkering als u de verzekering afsluit. Na het ongeval bepalen wij de mate van invaliditeit of (blijvende) arbeidsongeschiktheid. U kunt tegen een hogere premie ook gebruik maken van onze keuzeclausule. Met onze keuzeclausule kiest u zelf welke uitkering u wilt. Zo bent u altijd zeker van de meest gunstige uitkering.

Bij Centraal Beheer Achmea bent u goed verzekerd. Toch zijn er dingen die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld:

  • Als uw werknemer een ongeval krijgt door het plegen van een misdrijf.
  • Als uw werknemer als professional een ongeval krijgt tijdens het beoefenen van een sport.
  • Als uw werknemer expres een ongeval krijgt.
  • Als er sprake is van alcohol of drugsmisbruik.

In de productvoorwaarden en op uw polis leest u precies in welke situaties u verzekerd bent.