Even delen

Preventie helpt ongevallen met uitzendkrachten te voorkomen

72 procent van de uitzendkrachten is voorgelicht over de risico’s van het werk. Voorgelichte uitzendkrachten weten beter hoe ze risico’s op het werk kunnen voorkomen en hoe ze moeten handelen bij calamiteiten. Uitzendkrachten vinden het belangrijk om vooraf en tijdens het werk informatie te krijgen over de risico’s. Dat toont onderzoek aan dat TNS Nipo voor Stichting Arbo Flexbranche (STAF) uitvoerde. De enquête vraagt uitzendkrachten naar hun ervaringen met en hun mening over veilig werken en kijkt daarbij specifiek naar een aantal risicovolle sectoren waarin uitzendkrachten werken.

Resultaten 2013

Onderzoekers stelden uitzendkrachten uitgebreid vragen over voorlichting, persoonlijke beschermingsmiddelen, inwerken en arbeidsongevallen. Daarnaast doen uitzendkrachten uitspraken over een aantal sectoren waar ze werken: Bouw, Gezondheids- en welzijnszorg, Industrie, Horeca en Transport en logistiek*. Deze sectoren zijn bekeken omdat werknemers – dus ook uitzendkrachten – hier een hoger risico kunnen lopen.

Wat moet je weten over risico's op het werk?

72% van de uitzendkrachten is voorgelicht over de risico’s op het werk. De industrie, delfstofwinning, energie- en waterleidingbedrijven doen het meest aan voorlichting. Uitzendkrachten werkzaam op risicovolle werkplekken zoals een fabriekshal, opslag/magazijn of werkplaats worden het meest voorgelicht over de risico’s. Een uitzondering hierop zijn uitzendkrachten werkzaam op een bouwplaats. Zij lijken steeds minder vaak voorgelicht te zijn over de risico’s.

Persoonlijke beschermingsmiddelen als indicator van risico

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is een indicator voor de mate van risico in het werk. De helft van de uitzendkrachten heeft (soms) PBM nodig in het werk. Uitzendkrachten die werken binnen de sectoren bouwnijverheid en horeca hebben significant vaker PBM nodig dan in 2011. Bij een kwart van de uitzendkrachten die PBM nodig hebben, wordt niet gecontroleerd of zij de PBM ook daadwerkelijk gebruiken.

Instructie werkt beter

86% van alle uitzendkrachten in Nederland is ingewerkt. Het overgrote deel (61%) wordt ingewerkt door een collega. Inwerken is belangrijk omdat de uitzendkracht hier leert wat zijn werkzaamheden precies inhouden en welke risico’s hierbij kunnen spelen. Dit is het moment waarop de uitzendkracht de gekregen voorlichting kan herkennen in zijn eigen werksituatie.

Voorkom arbeidsongevallen

Een op de tien uitzendkrachten in Nederland is in de afgelopen 12 maanden betrokken geweest bij een ongeval of voorval op het werk. De volgende groepen uitzendkrachten hebben significant vaker te maken gehad met een ongeval of voorval:

  • Uitzendkrachten die werkzaam zijn in de sector bouwnijverheid (19%);
  • Uitzendkrachten die PBM nodig hebben in hun werk (18%);
  • Uitzendkrachten die niet ingewerkt zijn (19%);
  • Uitzendkrachten die werkzaam zijn in een werkplaats (17%), op een bouwplaats (20%) of in een opslag/magazijn (21%).

Wat kun je als uitzendbureau doen?

Als uitzendbureau heb je geen zicht op wat er op de werkplek gebeurt. De uitzendkracht valt dan onder leiding en toezicht van het inlenend bedrijf. Bij het plaatsen van de uitzendkracht heeft het uitzendbureau de belangrijke taak om ervoor te zorgen dat de uitzendkracht, nog voordat hij aan het werk gaat, informatie krijgt over het werk en de risico’s. STAF helpt uitzendbureaus met het invullen van die doorgeleidingsplicht door middel van een stappenplan, de brochure, arbochecklists en de veiligheidsgame. Met deze middelen kan de intercedent zich profileren als een echte veiligheidsambassadeur. (Bron: Arboflexbranche)