Even delen

De top 5-risico’s voor een ICT-bedrijf.


Als ondernemer bent u vooral bezig met de kwaliteit van uw producten of diensten, de omzet en het personeel. U bent niet primair bezig met de risico’s. Maar juist als u denkt dat alles op poten staat, is het verstandig om eens kritisch te kijken naar de kwetsbare zaken van het bedrijf. Wat kan er zoal misgaan? Louis Koehorst, senior advisor risicobeheer bij Centraal Beheer Achmea, zet de vijf grootste risico’s binnen de ICT op een rij.

1. Aansprakelijkheid

‘Met name bij software(consultancy)bedrijven, waar je op verzoek van de klant oplossingen maakt, is het belangrijk om specifieke leveringsvoorwaarden te hanteren. Stel dat de klant per se zijn eigen inkoopvoorwaarden aan jou wil opleggen, dan moet je afstand doen van je eigen leveringsvoorwaarden. Check in zo’n geval dan of er in die inkoopvoorwaarden artikelen staan die voor jou niet acceptabel zijn en controleer ook of je volgens je eigen aansprakelijkheidsverzekering afstand mag doen van je eigen leveringsvoorwaarden.’

2. Continuïteitsplan

Als het kantoor wordt getroffen door bijvoorbeeld een grote brand of overstroming, dan komt de continuïteit in het gedrang. Door bijvoorbeeld van tevoren na te denken over mogelijke uitwijkscenario’s, uitbesteding aan derden, continuering van je licenties en het verkrijgen van andere of nieuwe apparatuur kun je voorkomen dat je bedrijf te lang stil valt. In een continuïteitsplan worden de noodzakelijke acties beschreven om een (gedeetelijke) doorstart mogelijk te maken. Dit gebeurt helaas te weinig of onvolledig.

3. Deskundig personeel

Juist in de ICT lopen deskundige mensen met zeer specifieke kennis rond. Die werknemers kunnen worden weggekaapt door een concurrerend bedrijf. Voor een ICT-bedrijf is het dus verstandig om eens goed door de contracten te lopen. Hoe is het concurrentiebeding geregeld?

4. Beroepsaansprakelijkheidsrisico

Verstandig is om een contract met de opdrachtgever af te sluiten waar naar jouw leveringsvoorwaarden wordt verwezen. In die voorwaarden zal moeten staan dat jouw bedrijf voor niet meer aansprakelijk is dan de waarde van de opdracht en dat alle indirecte schaden aan de opdrachtgever worden uitgesloten. Anders bestaat de kans dat er, indien contracten niet worden nagekomen, vermogensschade kan ontstaan.

5. Klantinformatiebeheer

Meer dan in welke branche dan ook heb je in de ICT te maken met klantgevoelige informatie. Gegevens die niet voor iedereen toegankelijk mogen zijn. Stel goed vast wie de informatie wel en niet mag inzien. En bedenk ook wat er moet gebeuren als die informatie alsnog in verkeerde handen terechtkomt. Denk hierbij ook aan cybercrime.

Met de Ondernemers Polis voor de Zakelijke Dienstverlening bent u in één keer beschermd tegen de belangrijkste en meest voorkomende schaderisico’s binnen uw branche.

U heeft alles goed geregeld, toch?

Met onze Risicoscan weet u het zeker.

Doe de Risicoscan