Even delen

7 Trends om als architect te volgen


De kentering is daar. Na 5 zware jaren, waarin de branche met 55% kromp en de totale omzet terugliep van € 1,8 miljard naar € 0,7 miljard, trekt de omzet in de architectenbranche weer aan. Volgens Fred Schoorl, directeur van de Branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus, wordt het herstel gedreven door 7 trends.

De 7 trends in de architectenbranche waar volgens Fred Schoorl de kansen liggen voor de toekomst.

 1. Duurzaam bouwen én ontwerpen
  Duurzaamheid en het gebruik van nieuwe materialen nemen een steeds prominentere plaats in. Zowel bij nieuwbouw- en herbestemmingsprojecten als bij het bedenken en ontwerpen van nieuwe concepten. Zoals de bouw van een energieneutrale school en ‘The Edge’, het meest energieneutrale kantoorgebouw van Europa op de Amsterdamse Zuidas.

 2. Internationalisatie
  Nederlandse architecten zijn steeds actiever op nieuwe, internationale markten. Zo zien we vooral een omzettoename bij de grotere bureaus met meer dan 40 fte’s door hun internationale activiteiten.

 3. Nieuwe rollen
  Architecten breiden hun werkterrein uit. Naast het ontwerp spelen ze ook een leidende rol bij het conceptueel denken vooraf of juist bij de bouw zelf. Zo kennen we inmiddels ook de ontwikkelende, bouwende of consultancy architect.

 4. Meer samenwerken
  Architecten vervullen steeds vaker de rol van regisseur bij projecten van samenwerkende bedrijven, binnen en buiten de branche. Denk aan samenwerking met aannemers, bouwers, consumenten, et cetera.

 5. Zoeken naar nieuwe financieringsvormen
  Kredieten kwamen in het verleden altijd van banken, maar sinds de crisis is dat niet meer vanzelfsprekend. En dus organiseren ook architecten zelf actief geld; ze boren andere financieringsbronnen aan, zoals crowdfunding, financiering met bewoners, onderling financieren of private financiers.

 6. Toenemende rol ICT
  In het bouwproces en in het ontwerp is onderlinge communicatie essentieel. Het Building Information Model (BIM) helpt hierbij en is in bepaalde gevallen zelfs verplicht. BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3-dimensionale database integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. Voor ICT is hierin een belangrijke rol weggelegd.

 7. Industrialisatie van het bouwproces
  Om de bouwtijd te verkorten en bouwfouten te vermijden, wordt het bouwproces steeds meer geïndustrialiseerd. Hele elementen worden in de fabriek gemaakt in plaats van op locatie. Op locatie hoeven de kant-en-klare Prefab en bio based materialen dan alleen nog te worden gemonteerd. In combinatie met de ICT-revolutie gaat hier nog veel gebeuren.