Even delen

Verplichte spaarpot voor groot onderhoud

Kamer van Koophandel

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten in de toekomst een spaarpot voor groot onderhoud aanhouden die met een bepaald minimumbedrag gevuld dient te zijn. Daarbij valt te denken aan een percentage van de herbouwwaarde van het appartementencomplex. Achterliggende reden: een op de drie VvE's reserveert te weinig geld voor onderhoud. Jack Zuidweg, accountmanager bij Centraal Beheer Achmea, vertelt waarom.

Waarom reserveren VvE’s structureel te weinig voor groot onderhoud?

‘Dat komt omdat er vaak twee doelgroepen in appartement wonen: jongeren en ouderen. Beide doelgroepen hebben vaak weinig belang om op lange termijn in het gezamenlijke onderhoud van het appartementencomplex te investeren. Jongeren niet, omdat ze vaak denken: “Ik zit hier maar voor even. Daarna stroom ik door naar een grotere woning.” En ouderen niet, omdat ze denken dat het appartement niet in verval zal raken voor het einde van hun leven.’

Hoe gaan VvE’s nu om met spaartekorten?’

‘Veel VvE’s hebben geen goed beeld van wat ze zouden moeten sparen. Dat is zonder onderhoudsplan ook lastig in te schatten en hangt in hoge mate samen met de staat van het wooncomplex. Wettelijk is nu geregeld dat VvE’s een spaarpot moeten hebben, maar een richtlijn voor het spaarbedrag moet er nog komen. Het gebeurt regelmatig dat bewoners ineens hoge bedragen moeten betalen voor schilderwerk, omdat er jaren verzuimd is goed te sparen. Minister Blok overweegt om wettelijk vast te leggen dat er jaarlijks een minimum bedrag voor groot onderhoud moet worden gespaard.’

Waarom moeten VvE’s sparen?

‘Om onverwacht hoge kostenposten te voorkomen. Mocht een gebouw gebrekkig worden, dan kan de gemeente een aanschrijving doen om de VvE te verplichten onderhoud te plegen. Indien de desbetreffende VvE hier geen gehoor aan geeft, dan mag de gemeente het gebouw sluiten voor bewoning. Een tweede reden is het verduurzamen van het gebouw. Er zijn VvE’s die de maandelijkse servicekosten omlaag konden bijstellen, omdat ze hun gebouw energieneutraal hebben laten verduurzamen.’

Wat voor bedrag adviseer jij VvE’s te sparen?

‘Zorg voor een meerjarig onderhoudsplan en vertaal dit plan terug naar een maandbedrag per appartement. Zo weet je als bewoner dat je nooit voor onverwachte kosten komt te staan. Voor een appartementseigenaar is dit geen weggegooid geld. Is het geld besteed aan onderhoud? Dan zal het appartement sneller en voor een hoger bedrag te verkopen zijn. Zit het geld nog in kas bij de VvE? Dan verkoopt de appartementseigenaar zijn aandeel in deze spaarpot samen met het appartement. Een VvE met tien appartementen die een spaarpost heeft van EUR 100.000,- zal bij verkoop van een appartement een waarde van EUR 10.000,- vertegenwoordigen.’