Even delen

Waterschade bij VvE’s te voorkomen door watermelder

 

Ruim de helft van schades bij VvE’s ontstaat door water. En het aantal groeit nog steeds. Waterschade veroorzaakt veel overlast, weet risicoadviseur Bert Dikker van Achmea uit ervaring. “De waterschade ontstaat relatief vaak in panden die in de afgelopen tien jaar zijn gebouwd. De diverse oorzaken van waterschades zijn voor een belangrijk deel toe te schrijven aan bouw- en installatiefouten.”

Die fouten komen volgens Dikker voort uit gebrek aan kennis en onderhoud, onvoldoende vakmanschap op de bouwplaats, slordig en haastig werken en door het bouwproces zelf. “Ook regen, sneeuw en smeltwater, dus water van buitenaf, hebben grote impact. De steeds vaker voorkomende hevige regenbuien in korte tijd kunnen niet worden verwerkt omdat noodoverlopen vaak ontbreken of onvoldoende capaciteit bieden.”

Waterleidingaansluitingen

“De grootste waterschadepost vormen de waterleidingen. Naast bevroren leidingen en lekkages van flexibele aansluitslangen van toestellen die onder spanning zijn gemonteerd, gaat het ook fout met CV- vulslangen. Bewoners vullen zelf de centrale verwarming bij en vergeten daarna de afsluiters (kranen) dicht te draaien. De vulslang blijft dan onder druk staan maar is daarop niet berekend. Op enig moment begeeft die slang het en ontstaat er een enorme waterschade. Vaak is deze schade niet gedekt omdat de slang niet als een leiding wordt gezien.”

Dikker: “Ook achterstallig onderhoud is een reden. Panden die halverwege de vorige eeuw zijn gebouwd hebben soms nog gietijzeren standleidingen die in de loop van de tijd zijn verroest. Met als gevolg lekkages. De reparaties houden slechts tijdelijk stand. Het roesten gaat onverminderd door op andere plekken. Controleren en saneren van leidingen zou onderdeel van het meer jaren onderhoudsplan moeten zijn.”

Watermelder

Waterdetectie kan oplossing bieden. Een zogeheten eenvoudig ‘stand alone’ apparaatje op batterijen kan heel goed uitkomst bieden. Dikker: “Zo’n apparaat is vergelijkbaar met de rookmelder. Als er water bij komt dan gaat die piepen. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Met de nieuwste technieken is aansturing mogelijk. Dan worden leidingen afgesloten bij een lekkage en krijgt een meldkamer een signaal.”

“Je kunt je voorstellen dat zo’n melder een hoge schadelast kan voorkomen als de melder bijvoorbeeld in de technische ruimte op het dak wordt geïnstalleerd. Door gestapelde bouw kan water enorme schade aanrichten. Met een melder ben je er vroeg bij en kun je veel schade voorkomen. Er valt veel mee te winnen.”

Speciale aanbieding

Aqualeak, een van onze partners in het Risicoreductieplan heeft een aantal mooie aanbiedingen voor u geselecteerd. De Aquastop, AquaGuard of het DwD-systeem of de Floodstoppa en de Waterbug zijn nu extra voordelig. Gedurende 2014 ontvangt u 15% korting bij de aanschaf van deze systemen. Bezoek Aqualeak voor meer informatie.