Even delen

Maart roert z’n staart. Wees beducht op gladheid.

 
Krijgen we nog met koning winter van doen?

Dan krijgen we te maken met gladde wegen door ijzel en sneeuw. Wegbeheerders hebben zijn al voorbereid. Gladheidsbestrijdingsmiddelen zijn aangevuld en klaargezet. En gladheidsbestrijders hebben opfriscursussen gevolgd.

De kans op schade door gladheid blijft nog even

Is er schade? Dan is de vraag of de wegbeheerder ook aansprakelijk is hiervoor. Een pasklaar antwoord hierop is er niet. Elke schade moet afzonderlijk beoordeeld worden. Voor wegbeheerders is een aantal punten belangrijk. Hoewel een uitspraak dan nog niet op vaststaat, wordt het positief meegewogen in de beoordeling als wegbeheerders op deze punten voldoen.

Punt 1: er geldt voor gladheidsbestrijding een inspanningsverplichting

Voor aansprakelijkheid aan de zijde van de wegbeheerder moet vast komen te staan, dat deze tekort is geschoten in de inspanningsverplichting. Alleen schade door gladheid, is dus onvoldoende om aansprakelijk te zijn: er moet naar meer factoren worden gekeken.

Punt 2: het belang van een gladheidsbestrijdingsplan

Elke wegbeheerder heeft in principe een gladheidsbestrijdingsplan. Hierin staat wanneer, waar en in welke volgorde de wegbeheerder strooit en sneeuw schuift. De plannen worden in het algemeen gepubliceerd om inwoners hierover te informeren. Uiteraard kan er niet overal tegelijk gestrooid worden. Maar volgt een wegbeheerder het gladheidsbestrijdingsplan nauwkeurig? Dan wordt al snel gesteld dat er aan de inspanningsverplichting is voldaan. Verder moeten bekende gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te worden opgelost.

Wilt u meer weten?

Dan kunt u Even contact opnemen.