Even delen

Schadelast wagenpark verlagen?

e-Driver is een initiatief van de Verkeersveiligheidgroep Nederland en Achmea. Met een 7 tal uitgebreide pilots onder toezicht van TÜV Rheinland en TNO Quality is in 6 jaar tijd e-Driver uitgegroeid tot dé online leeromgeving voor veilige en duurzame mobiliteit.

e-Driver werkt echt

Dat e-Driver echt werkt blijkt ook weer uit de recente schadelastcijfers van een bedrijf dat e-Driver gebruikt sinds 1 januari 2013. De cijfers over de periode januari – augustus 2013 zijn vergeleken met die van 2012.

Hieruit bleek dat:
- Deelnemers aan e-Driver een schadefrequentie hebben van bijna 16 en de niet-deelnemers ruim 37% (niet-deelnemers hebben 2 keer zoveel schade als deelnemers)
- Bij deelnemers kost de gemiddelde schade € 104,- en bij niet-deelnemers € 207,- (de schadekosten van niet-deelnemers zijn 2 keer zo hoog als die van deelnemers van e-Driver)

In totaal hebben 47% van de medewerkers deelgenomen. In de meetperiode is de schadelast gedaald van bijna € 260.000,- (januari - augustus 2012) naar bijna € 130.000,- (januari - augustus 2013).

Wilt u ook de schadelast van uw wagenpark verlagen? Bel dan (055) 579 8359 of kijk op www.centraalbeheer.nl/remopkosten