Even delen

De top 5-risico’s voor de industrie.


Als ondernemer in de industrie bent u vooral bezig met de kwaliteit van uw producten, de omzet en het personeel. U wilt niet nadenken over de risico’s van het vak. Maar juist op het moment dat u denkt dat alles reilt en zeilt, is het verstandig om eens kritisch te kijken naar de kwetsbare zaken van uw bedrijf. Wat kan er zoal misgaan? Louis Koehorst, senior adviseur risicobeheer bij Centraal Beheer Achmea, zet de vijf grootste risico’s binnen de industrie* op een rij.

1. Deskundigheid

Zijn uw installaties en machines op orde? Om de staat hiervan te beoordelen, is deskundig personeel nodig. Indien u het onderhoud uitbesteedt aan derden, bijvoorbeeld de leverancier, is het van belang om goed vast te leggen wat beide partijen van elkaar mogen verwachten en hoe eventuele schades worden afgehandeld. Een kleine kink in de kabel kan immers desastreuse gevolgen hebben. Ook moet worden gelet op oordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud en slijtage.

2. Ongevallen

Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden van het personeel? Medewerkers kunnen blootgesteld worden aan chemische stoffen of aan zware belastingen en gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Ze kunnen klem raken in machines of uitglijden op gladde vloeren. Ook beroepsziekten kunnen in deze sector voorkomen. Op de werkgever rust de plicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving en toezicht te houden op veilig gedrag van zijn medewerkers. Dat blijkt in de praktijk best lastig te zijn.

3. Beschadigingen

Bij het bewerken van halffabricaten kunnen beschadigingen ontstaan. Dit kan tot grote schades leiden, omdat dergelijke halffabricaten vaak niet eenvoudig te vervangen zijn. Verzekeringstechnisch is dit ook een aandachtspunt, omdat dergelijke schades niet direct verzekerd zijn op uw aansprakelijkheidsverzekering. Hiervoor moet uw verzekering beschikken over een opzicht clausule.

4. Leveringsvoorwaarden

De meeste bedrijven beschikken wel over leveringsvoorwaarden. Deze worden echter niet altijd (juist) toegepast. Zeker tussen partijen die elkaar lang kennen en waar sprake is van tijdsdruk worden de leveringsvoorwaarden niet goed toegepast of helemaal achterwege gelaten. Hiermee vervalt dan ook de bescherming die uw bedrijf geniet als de leveringsvoorwaarden wel juist worden toegepast. In sommige gevallen word je verplicht om de inkoopvoorwaarden van je klant te accepteren. De inkoopvoorwaarden moeten ook altijd goed worden doorgenomen, zeker met betrekking tot mogelijke verruiming van aansprakelijkheidsrisico’s. Er zal moeten worden bekeken waar de verantwoordelijkheid stopt voor de ene partij en waar het begint voor de andere. De voorwaarden die afgesproken worden, die zijn geldig.’

5. Opslag

In de industrie is er vaak sprake van opslag van gevaarlijke stoffen. Hiervoor gelden vaak allerlei wettelijke regels. Hoe is die opslag geregeld? Wie is verantwoordelijkheid? Wat is het risico voor het milieu als er iets misgaat?’

*Je kunt natuurlijk niet spreken over één industrie. Je hebt grote industrieën, zoals de Hoogovens, DSM en Akzo Nobel. Dit zijn grote bedrijven. En je hebt kleinere industriële bedrijven, bijvoorbeeld een drukkerij, die meer specifieke bewerking uitvoeren of producten maken. Elk bedrijfsproces kent zijn eigen risico’s.’

Met de Ondernemers Polis voor de Industrie bent u in één keer beschermd tegen de belangrijkste en meest voorkomende schaderisico’s binnen uw branche.

 

U heeft alles goed geregeld, toch?

Met onze Risicoscan weet u het zeker.

Doe de Risicoscan