Even delen

Nieuwe checklist brandveiligheid

Verzekeraars presenteren nieuwe checklist brandveiligheid

Het Verbond van Verzekeraars heeft in een gezamenlijk initiatief met MKB-Nederland een online checklist ontwikkeld waarmee het risico op brand in de organisatie bepaald kan worden.

Een brand in het bedrijfspand richt niet alleen enorme schade aan, het kan het hele bedrijf zelfs langere tijd platleggen en soms moeten de bedrijfsactiviteiten definitief gestaakt worden. Gelukkig kunnen veel branden voorkomen worden. Maar om effectieve preventiemaatregelen te nemen, moet eerst duidelijk zijn wat precies de kans is dat er brand ontstaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft een gratis online checklist ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt het brandgevaar in kaart te brengen.

Nadenken over brandveiligheid

De checklist bestaat uit een aantal vragen over het bedrijfspand en de omgeving ervan. Gaat het bijvoorbeeld om een bedrijf op een bedrijventerrein of een pand in een druk winkelgebied, of is er sprake van opslag van goederen of afval rond het pand, is er een werkend alarmsysteem aanwezig en hoe is de verlichting van het pand geregeld? Ook het gevoerde beleid ten aanzien van brandveiligheid komt aan de orde. Na het invullen van de vragenlijst wordt er per e-mail een pdf verstuurd met een overzicht van zwakke plekken en een beknopt advies om de brandveiligheid op die punten te verbeteren.