Even delen

Wat te doen
bij vertragingsschade?


Een woningcorporaties die bouwt heeft soms te maken met vertraging. De vraag is: wie is aansprakelijk bij te late levering? En als de woningcorporatie aansprakelijk wordt gesteld, wat dan? Deze adviezen helpen je verder.

De bouw gaat te laat van start. De uitvoering duurt langer dan vooraf is overeengekomen Er worden te laat beslissingen genomen. Of het werk wordt niet op tijd opgeleverd. Er zijn tal van oorzaken die vertragingen kunnen opleveren. En er komt nogal wat bij kijken om dan de schade vastgesteld te krijgen.

Tegenslagen

‘Voor woningcorporaties zijn er grofweg drie belangrijke issues om in het vizier te houden bij de bouw: is de kwaliteit van het object in orde? Blijft het project binnen het budget? Wordt het object binnen het termijn opgeleverd? Indien het antwoord in een van deze gevallen “nee” is, zal er naar alle waarschijnlijk vertragingsschade ontstaan’, legt Wilber Hakman, bouwspecialist bij Centraal Beheer uit. ‘Voor een woningcorporatie geldt dat ze open moet staan voor een mogelijke vergoeding. Je moet flexibel zijn, bijvoorbeeld toch maar een latere oplevering. Kortom, je dient rekening te houden met tegenslagen. Kleine schades kunnen makkelijk worden “weggepoetst”. Grotere schades hebben enorme impact op zowel corporaties als bewoners. Bovendien zijn deze vaak ook mediagevoelig.’

Vier adviezen van Wilber Hakman bij vertragingsschade:
  1. Stel vast: wie kan verantwoordelijk worden gesteld voor de ontstane vertraging? Wat zijn de gevolgen voor de bouw?
  2. Toon aan als claimende partij dat er sprake is van schade: denk aan extra kosten, gedupeerde bewoners. Heb je er zelf alles aan gedaan binnen de redelijke grenzen om te voorkomen dat er schade zou ontstaan? Dit wordt ook wel ‘schadebeperkingsplicht’ genoemd.
  3. Is er daadwerkelijk sprake van schade? Ga na hoe dit contractueel is afgesproken. Meld de schade bovendien direct bij de betrokken partijen, zodat er eventueel nog kan worden ingegrepen om de schade enigszins te beperken.
  4. Is er de mogelijkheid om de schade te verhalen op de aannemer? In veel gevallen is hiervoor in het contract een vast bedrag per dag afgesproken, denk aan een boeteclausule (straf bij te late oplevering).
Meer weten?

Bij een vertragingsschade zijn diverse oplossingen mogelijk. Een financiële vergoeding, termijnenverlenging of versnellingsmaatregelen. Een verzekering biedt zelden dekking. Het is aan te raden dat u zich vooraf goed laat informeren. Bijvoorbeeld via onze accountmanager.

Meer informatie over vertragingsschade? Bel ‘Even Apeldoorn’, (055) 5798359. Keuze 2.