Even delen

De voordelen van de basisregistratie

Woningcorporaties hebben veel baat bij het in samenhang gebruiken van gegevens uit de basisregistraties. Met het stelsel van basisregistraties is het mogelijk een steeds betere registratie te krijgen van de ‘bakstenen’ die een woningcorporatie allemaal in bezit heeft. Ook wordt het uitwisselen van gegevens bij WOZ-aanslagen en het uitvoeren van inkomenstoetsen er een stuk eenvoudiger door. We sommen de voordelen even voor u op.

Gegevens uitwisselen wordt een fluitje van een cent

Als woningcorporaties, makelaars en notarissen, net als gemeenten en ook het Kadaster dezelfde unieke code gebruiken voor adressen en gebouwen wordt gegevensuitwisseling een stuk gemakkelijker.

Fraude wordt steeds lastiger

Scheefhuren, onderverhuren of onvindbaar zijn voor deurwaarders, omdat (adres)gegevens overal ontbreken. Dat wordt steeds moeilijker omdat de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA ) steeds beter wordt, mede dankzij de polisadministratie van UWV.

Elke baksteen in beeld

Woningcorporatie De Key verbeterde haar vastgoedadministratie met behulp van onder meer de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Dit is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. Ook u kunt daar uw voordeel mee doen. Kijk voor meer informatie over het stelsel van basisregistraties