Even delen

Risicomanagement in de praktijk: zo doe je dat

Elke woningcorporatie houdt zich bezig met risicomanagement. Vaak betreft dit risicomanagement op grote lijnen, maar hoe doe je dit in de praktijk? De volgende 5 tips van Bert Dikker, risicoadviseur bij Centraal Beheer Achmea, kunnen helpen.

 1. Veranker risicomanagement in de cultuur van de organisatie
 2. Risicomanagement gaat niet alleen over procedures. Het is pas werkelijk effectief als de procedures ondersteunend zijn aan de bedoeling; risicobeheersing. Iedere medewerker heeft een eigen rol in het omgaan met risico’s. Niet alleen op papier moet het goed geregeld zijn, maar ook is het belangrijk dat het getoetst is aan de dagelijkse praktijk. Het is zaak dat de hele organisatie zich daarvan bewust is.

 3. Maak gebruik van de kennis binnen de eigen organisatie
 4. Uit ervaring blijkt dat woningcorporaties veel weten over het ontstaan en voorkomen van risico’s. Zorg ervoor dat deze kennis en ervaring, al dan niet in combinatie met de kennis van de verzekeraar, uitgewisseld wordt. Kennis is immers pas bruikbaar als je het weet te delen. Maak een schadeanalyse, breng schadeoorzaken in kaart en maak een plan van aanpak met keuzes als verminderen, zelf dragen of verzekeren.

 5. Maak de oorzaken van risico’s inzichtelijk door een goede klachtenregistratie
 6. Preventie, oftewel het voorkomen en beperken van risico’s, begint met het inzichtelijk maken hiervan. Zo starten risico- en schadebeheersing altijd met een adequate en complete registratie van alle schades die zich hebben voorgedaan. Als de frequentie van een bepaald type klacht hoog is, kunnen er veel gegevens worden verzameld over dergelijke voorvallen. Het zijn juist deze gegevens die een risicoanalyse nog meer kunnen verrijken met suggesties voor risico- en schadelastbeheersing.

 7. Verbeter de onderlinge samenwerking in het primaire proces
 8. De samenwerking in het primaire proces kan op verschillende manieren verbeterd worden:

  • Maak kwaliteit- en preventieafspraken met contractpartijen (SLA-model) en eigen medewerkers.
  • Stel procedures en regels op waarin aandacht is voor preventie.
  • Stel bewoners verantwoordelijk (lees: aansprakelijk) voor schade die zij zelf veroorzaakt hebben.
  • Informeer bewoners over de belangrijkste oorzaken van schade en wat zij kunnen doen om de kans op schade te verminderen/te verkleinen.
  • Stel planmatig onderhoud niet uit als blijkt dat spoedig actie nodig is om meer schade en problemen te voorkomen.

 9. Maak strategische keuzes betreffende de operationele risico's
 10. Risico’s die niet worden onderkend leiden na verloop van tijd altijd tot een vorm van schade. Soms is deze schade materieel, maar vaak ontstaat er ook schade in de vorm van overlast of vertraging voor de klanten van de woningcorporatie. Dit doet afbreuk aan het imago.