Even delen

Wat te doen bij vertragingsschade?


 

Vertraging in de bouw komt met regelmaat voor. In veel gevallen stelt de opdrachtgever de aannemer aansprakelijk voor vertragingsschade als gevolg van een te late oplevering. Maar ook de aannemer kan aanspraak maken op vertragingsschade. Namelijk wanneer de opdrachtgever aansprakelijk is voor vertraging. De oorzaken, gevolgen en oplossingen bij vertraging.

De bouw gaat te laat van start. De uitvoering duurt langer dan vooraf is overeengekomen. Er worden te laat beslissingen genomen. Of het werk wordt niet op tijd opgeleverd. Er zijn tal van oorzaken die vertragingen kunnen opleveren in de bouw. En er komt nogal wat bij kijken om dan de schade vastgesteld en vergoed te krijgen.

Wat te doen bij vertragingsschade?
1. Wijs diegene aan die verantwoordelijk kan worden gesteld voor de ontstane vertraging. Is er schade in de fabriek? Brand in de betoncentrale? Zijn er gevolgen voor de bouw?

2. De claimende partij moet kunnen aantonen dat er sprake is van schade: denk aan verlies van productiviteit, extra kosten. De benadeelde partij moet er dan ook alles aan hebben gedaan om binnen redelijke grenzen de schade te voorkomen of te beperken. Dit wordt ook wel ‘schadebeperkingsplicht’ genoemd.

3. Is er schade geconstateerd? Ga dan na hoe dit contractueel is afgesproken. Meld dit direct conform het contract aan de opdrachtgever, zodat er eventueel nog kan worden ingegrepen om de schade enigszins te beperken.

4. Lees het contract goed na. Wat wordt er gezegd over de boeteclausule (straf bij te late oplevering) per dag en het causaal verband (oorzaak-gevolg)? Hoe is het geregeld?

Meer weten?
Bij een vertragingsschade zijn diverse oplossingen mogelijk. Denk hierbij aan een financiële vergoeding, termijnverlenging of versnellingsmaatregelen. Een verzekering biedt zelden dekking. Het is raadzaam dat u zich vooraf goed laat informeren. Bijvoorbeeld via onze accountmanager. Meer informatie over vertragingsschade? Bel ‘Even Apeldoorn’ (055) 579 8359. Keuze 2.