Even delen

Goed werkgeverschap

De laatste jaren is de aansprakelijkheid richting medewerkers enorm uitgebreid. Dit komt door maatschappelijke ontwikkelingen die in toenemende mate gerechtelijke uitspraken beinvloeden over ongevallen waarbij medewerkers betrokken waren. De uitspraken hebben ertoe geleid dat werkgevers op grond van “goed werkgeverschap”steeds vaker aansprakelijk zijn voor de schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van zijn functie.

In 2009 liepen 15.490 bouwwerknemers letsel op door een ongeval. In 8.410 gevallen was er sprake van een bedrijfsongeval. de overige 7.080 ongevallen met letselschade ontstonden tijdens het woon-werkverkeer van de werknemer en in zijn ‘vrije tijd’. Het totaal aantal ongevallen waarbij medewerkers betrokken zijn loopt in de honderdduizenden...

Artikel 7:611 BW

Dit artikel heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van u als werkgever in situaties buiten bereik van artikel 7:658 BW. Op grond van dit artikel kunt u als werkgever ook aansprakelijk zijn voor schade van werknemers als gevolg van ongevallen die niet werk gerelateerd zijn, maar wel verband houden met het werk. Denk daarbij aan een bedrijfsuitje.

Artikel 7:658

Dit artikel stelt dat u als werkgever richting uw medewerkers aansprakelijk kan zijn voor schade die medewerkers lijden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Ook de aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen valt hieronder.

Het is dus belangrijk als werkgever om deze risico’s in kaart te hebben en hier al dan niet een verzekering voor af te sluiten. Centraal Beheer Achmea heeft met de Goed Werkgeverschapverzekering een oplossing passend in de huidige situatie.

Belangrijke voordelen:

- uitkering van de daadwerkelijk geleden schade (tot een vastgesteld maximum), ongeacht de schuldvraag.
- geen juridisch getouwtrek over de aansprakelijkheid
- arbeidsverhouding wordt niet geschaad door een aansprakelijkheidsstelling na een ongeval
- passend bij het ‘Nieuwe Werken’: woon-werkverkeer en ongevallen in privé tijd zijn standaard meeverzekerd (op basis van vaste bedragen)
- gemiste arbeidsinzet optioneel mee te verzekeren