Even delen

Aansprakelijkheid in de bouw

Werkgevers zijn aansprakelijk voor schade die werknemers oplopen tijdens hun werkzaamheden. Dat is niet nieuw. Voor de bouw heeft deze aansprakelijkheid echter vergaande consequenties. De kans op een ongeval is immers bovengemiddeld. Zo waren er alleen al in de bouw 8.410 bedrijfsongevallen. Met alleen een CAR verzekering ben je dus niet klaar.

Sommige ongevallen hebben ernstige gevolgen. Neem een voorbeeld uit 2011. Op het Amsterdamse Rokin vielen twee bouwvakkers van een steiger. In dezelfde week kwam het dak van een in aanbouw zijnde tribune van de Grolsch Veste (het stadion van FC Twente) naar beneden. Een groot aantal werknemers raakte ernstig gewond en er waren zelfs twee doden te betreuren.

Voorkomen? Een utopie!

Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan de veiligheid op de bouwplaats, zijn ongevallen nooit helemaal te voorkomen. Voor ondernemers in de bouw is het belangrijk goede voorzieningen te treffen voor hun bedrijf en voor hun personeel. De aansprakelijkheid gaat namelijk verder dan het eigen personeel. Wat hoofd- en onderaannemers wel eens vergeten is dat zij ook aansprakelijk zijn voor werknemers die niet bij hen in dienst zijn, maar wel voor hen werken. Dit geldt in ieder geval voor de werkzaamheden die de aannemer normaliter ook zelf verricht.

Vrijwaringsclausule

De aansprakelijkheid voor personeel van onderaannemers kan beperkt worden door een vrijwaringclausule op te nemen. De uit aansprakelijkheid voortvloeiende schade kan dan op de onderaannemer verhaald worden. Ook een goede verzekering kan zekerheid bieden voor de continuïteit van het bedrijf na een bedrijfsongeval. Maar de combinatie van een CAR- verzekering en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is lang niet altijd afdoende. En ook een ongevallenverzekering die een vast bedrag uitkeert wordt door rechters waarschijnlijk als ontoereikend bestempeld.

Uitgebreide werkgeversaansprakelijkheid

Uit de uitspraken van de Hoge Raad valt op te maken dat de werkgeversaansprakelijkheid niet ophoudt bij een veilige werkplek. Op grond van ’goed werkgeverschap’ draaien werkgevers (en dus ook aannemers) steeds vaker op voor schade door een ongeval waarbij medewerkers betrokken zijn. Met deze steeds verder ruimere zorgplicht voor werkgevers is het van belang een passende verzekering in huis te hebben. De Goed Werkgeverschapverzekering van Centraal Beheer Achmea heeft alle facetten van deze zorgplicht in huis. En misschien nog wel het belangrijkste: deze verzekering stelt niet de schuldvraag centraal, maar de zorg voor de medewerker. Een arbeidsconflict als gevolg van een aansprakelijkheidskwestie naar aanleiding van een bedrijfsongeval is immers het laatste waar een werkgever op zit te wachten.