Even delen

Aanpak schijnzelfstandige

Maar liefst 70 procent van alle ZZP’ers in de bouw is schijnzelfstandige. Zogenaamde bemiddelingsbureaus bieden complete teams van schijnzelfstandigen aan. Dat blijkt uit het Zwartboek Schijnzelfstandigheid van de Aannemersfederatie Nederland.

Uurlonen ver beneden minimum

Schijnzelfstandigen voldoen niet aan de eisen die aan zelfstandigheid mogen worden gesteld. Ze kunnen de werkzaamheden niet zelfstandig uitvoeren, ze bepalen niet zelf hun tarieven, ze nemen het werk niet zelf aan, ze factureren niet zelf en ze kunnen niet beroepsaansprakelijk worden gesteld. Ook zijn ze zelden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Schijnzelfstandigen werken tegen uurtarieven die ver beneden de minimale uurlonen van personeel in vast dienstverband liggen. Schijnzelfstandigen lijden hierdoor aan armoede en rechteloosheid . En zij bezorgen de bonafide ZZP’er valse concurrentie.

Moderne koppelbazerij

Opdrachtgevers zijn volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor schijnzelfstandigen bij schade en ongelukken. Maar van hun veel te lage lonen kunnen zij onmogelijk alle verzekeringen betalen die zij als zelfstandig ondernemer nodig hebben. Moderne koppelbazerij, noemt de Aannemersfederatie Nederland het in het Zwartboek Schijnzelfstandigheid. En: uitbuiting.

Wettelijke maatregelen bepleit

De Aannemersfederatie bepleit wettelijke maatregelen tegen schijnzelfstandigheid. De ZZP’ers ondersteunen dit pleidooi van harte. “De nadruk op gedwongen ondernemerschap schaadt het imago van zelfstandigen”, zegt Esther Raats, voorzitter van PZO, het Platform Zelfstandige Ondernemers. PZO bepleit namens alle ZZP’ers een harde aanpak van de schijnzelfstandigen.