Even delen

Nieuwe contractvoorwaarden
voor aannemers

De contracten tussen aannemers en opdrachtgevers hebben nieuwe voorwaarden gekregen. Daarmee is de verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s op sommige punten veranderd.

UAV 2012

De nieuwe voorwaarden staan in de UAV 2012. Deze vervangen zowel de UAV 1989 als de UAV.T.I 1992 voor technisch installatiewerk. De afkorting UAV 2012 staat voor ‘Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012’.

Geen verplichte keuring bouwstoffen door opdrachtgever

In de nieuwe UAV 2012 is de verplichte keuring van bouwstoffen door de opdrachtgever vervallen. Wil de opdrachtgever de bouwstoffen toch keuren, dan moet hij dat expliciet regelen in het bestek.

Aannemer bewaart gegevens bouwstoffen

De aannemer is verplicht gegevens over de bouwstoffen te bewaren, zodat aangetoond kan worden dat ze aan alle eisen voldoen.

Gevaar altijd direct melden

Enkele andere veranderingen zijn dat een aannemer, als hij tijdens het werk schadelijke stoffen of materialen aantreft, altijd meteen de directie op de hoogte moet stellen en veiligheidsmaatregelen moet nemen. Ook is de aannemer vanaf nu altijd verplicht een algemeen tijdschema te maken. En als een bestekwijziging tot een prijsverhoging leidt, moet daar tijdig over worden gecommuniceerd.

Aannemer gaat verzekering aan

Het werk moet ook verzekerd worden. Hiervoor is er de CAR-verzekering (Construction All Risk). De aannemer gaat de verzekering aan, tenzij in het bestek anders overeengekomen is.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of een adviesgesprek aanvragen? Dan kunt u altijd even Apeldoorn bellen.